Amputation af ben

Hvis det har været nødvendigt at amputere dit ben, har du brug for genoptræning for at opnå så godt et funktionsniveau som muligt.

​Behandling​​ og genoptræning

Dagen efter din operation kommer en fysioterapeut for at starte og tilrettelægge din genoptræning sammen med dig. Du vil hurtigt få stillet en kørestol til rådighed, som vil være din mens du er indlagt. Genoptræningens formål er at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så hurtigt som muligt.

Den fysioterapeutiske træning indeholder styrke-, konditions- og balanceøvelser for hele kroppen, samt øvelser, hvor du lærer at bevæge dig sikkert fra din seng over i din kørestol og tilbage igen. Du får samtidig en pjece med selvtræningsøvelser, du kan udføre på sengestuen og senere derhjemme. Du lærer at komme omkring med kørestolen, og hvis det er muligt også at rejse dig op ved èt ben, samt hoppe på èt ben ved hjælp af et gangredskab. Nogle træner og øver sig også i at hoppe på trappe.

​Den ergoterapeutiske genoptræning har fokus på, hvordan du klarer dine daglige aktiviteter. Ergoterapeuten kan fx træne dig i at vaske dig og i at tage tøj af og på, og vil sammen med dig vurdere, om du har behov for hjælpemidler til at klare dine daglige aktiviteter.  Det kan for eksempel være en gribetang, toiletforhøjer eller lignende. Alle hjælpemidler, som du midlertidigt har brug for, udlånes fra hospitalet.

Det opererede ben bliver ofte behandlet med forskellige typer bandager for at mindske hævelsen (ødemet) og hjælpe til med at forme det opererede ben.  Fysioterapeuten tilpasser bandagen til den rette størrelse, og i samarbejde med plejepersonalet hjælper vi dig med at benytte bandagen dagligt. Vi sørger for, at du får en lånekørestol med hjem, og hjælper dig med at ansøge kommunen om permanent amputationskørestol. Hvis der er behov, kan du desuden låne en silikonesok og nødvendige gangredskaber. Vi tilstræber at træne med dig i hverdagene, indtil du bliver udskrevet og udarbejder en genoptræningsplan, der henviser dig til videre til genoptræning i kommunalt regi.

Samarbejde​​

Fysioterapeuten vurderer i samarbejde med lægen, sygeplejersken og ergoterapeuten, om du er fysisk stærk nok til, at vi anbefaler en protese. Selve ansøgningen og måltagningen til protesen og protesetræninge​n foregår på det kommunale genoptræningscenter.

Pjece

​​
Redaktør