Problemer med at spise og drikke (Dysfagi)

​Dysfagi er en samlet betegnelse for spise- og drikkeproblemer, hvor man har nedsat eller manglende evne til at synke og problemer med at tygge maden. Det kan føre til, at man fejlsynker, det vil sige får mad og drikke galt i halsen. Fejlsynkning øger risikoen for lungebetændelse. Fejlsynkning kan forekomme ved forskellige sygdomme; fx slagtilfælde, parkinsonisme, dissemineret sklerose, kræft og almen svækkelse. 

​Behandling og genoptræning

Hvis du har problemer med at synke og spise, vil ergoterapeuten først undersøge hvilken konsistens af mad og drikke du kan indtage, uden at du fejlsynker. Derefter udarbejder ergoterapeuten i samarbejde med dig en plan for dit behandlings- og genoptræningsforløb.  Behandlingen og genoptræningen vil fokusere på at forbedre din evne til at spise og drikke, så du igen bliver i stand til at spise selvstændigt og deltage i måltider i sociale sammenhænge.

Vi tilbyder træning op til 3 gange om ugen. Har du behov for videre genoptræning​ ved din udskrivelse, kan ergoterapeuten henvise dig til kommunal træning og lave en genoptræningsplan. Planen sendes elektronisk til din hjemkommune og egen læge, og du får udleveret en kopi.

​Vi samarbejder med din afdelings plejepersonale, læger og fysioterapeuter og din hjemkommune i forbindelse med din udskrivelse.​Redaktør