Skade på bøje- og strækkesene i hånden

Når du er blevet opereret for dine beskadigede sener, får du behov for ergoterapeutisk genoptræning på hospitalet. En af de første dage efter operationen bliver du indkaldt til dit første besøg i ergoterapien. Genoptræningen strækker sig over et længere forløb på 10-12 uger, hvor du undervejs har kontakt med din ergoterapeut. 

​Genoptræning

Målet med genoptræningsforløbet er, at du over tid vil kunne genoptage de for dig nødvendige og meningsfulde aktiviteter i hverdagen efter din skade.


Eksempler på hverdagsgøremål

Genoptræningen følger et fast regime, men der vil undervejs blive lagt en individuel plan for dit genoptræningsforløb. Du vil ved første besøg i ergoterapien få tilpasset en skinne, blive instrueret i øvelser du skal lave hjemme, og blive vejledt i hvad du må og ikke må i forhold til inddragelse af den skadede hånd, i hverdagens gøremål.

Skinne tíl håndflexorskinne
Typer af skinner efter skade på bøje- eller strækkesene i hånden

Genoptræningen er både tids- og energikrævende, hvorfor vi generelt anbefaler, at du er sygemeldt under genoptræningsforløbet eller som minimum varetager dit job på nedsat tid og med mere simple og lette skåneopgaver.

Undervejs i genoptræningsforløbet vil ergoterapeuten undersøge, hvordan du klarer relevante gøremål i hverdagen som fx at spise med bestik, skrive på computer, børste tænder, tage strømper på m.m., da du ikke må bruges din hånd i de første 4-6 uger af genoptræningen.

Efter de første 4-6 uger vil du blive vejledt i, hvordan og hvornår du må begynde at bruge din hånd igen. Du vil evt. kunne have gavn af at låne små hjælpemidler med hjem, som vil gøre det letter for dig at ​komme i gang igen med  hverdagsopgaver som lave kaffe, snører snørebånd, tage jakke af og på, lave mad og foretage indkøb mv.


Eksempler på arbejdssituationer og fritidsinteresser

I slutningen af forløbet målrettes genoptræningen mod, at du kan vende tilbage til arbejde og fritidsinteresser.

Undervejs vil du også modtage vejledning i, hvordan du kan vedligeholde dine muskler og bevægeligheden i dine led samt afdække om du har smerter, der begrænser dig i hverdagen fra din skadede hånd. Du vil på baggrund af denne vurdering få instruktion i relevante øvelser, som du kan lave derhjemme.

Læs om, hvad du selv kan gøre, når du er blevet opereret for en beskadiget strække- eller bøjesene i hånden:

​Kør ikke bil eller cykel

Vi anbefaler, at du venter med at køre bil og cykel, indtil genoptræningen er afsluttet på hospitalet og du har et effektivt greb i hånden igen.

Afslutning

Når genoptræningsforløbet hos os afsluttes, kan det overgå til din hjemkommune, hvis der vurderes behov. Ergoterapeuten laver så en genoptræningsplan, som sendes digitalt til kommunen og dig.​

Redaktør