Genoptræningsforløb kan foregå på hospitalet eller din hjemkommune. Der blive lavet en genoptræningsplan, som sendes til kommunen, hvorefter du bliver indkaldt.

Genoptræning på hospitalet

Hvis du henvises til ergoterapeutisk genoptræning på hospitalet, modtager du en indkaldelse i din e-boks med oplysninger om, hvor og hvornår du skal møde op.

Ergoterapi tager udgangspunkt i dit hverdagsliv og genoptræningen målrettes mod, at du bedst muligt kan genoptage nødvendige og meningsfulde dagligdagsgøremål.

Under genoptræningen får du råd og vejledning i, hvordan du vil kunne udføre nødvendige aktiviteter i din hverdag. Du vil også få øvelser, der på sigt vil gøre det muligt for dig, i videst muligt omfang, at genoptage dit tidligere hverdagsliv.

Genoptræningen vil ofte på et tidspunkt overgå til videre genoptræning i din hjemkommune. Din ergoterapeut på hospitalet udarbejder derfor en genoptræningsplan i samarbejde med dig. I genoptræningsplanen vil der være en beskrivelse af dit forløb, dit nuværende funktionsniveau og et oplæg til planen for den fremadrettede genoptræning i hverdagsaktiviteter i hjemmet, på arbejde og i din fritid.