​​​​​​​

Skade i finger og infektion

Hvis du har skadet en eller flere fingre ved brud, klemskade, bid fra dyr eller lign. og har behov for genoptræning, vil ergoterapeuten undersøge dig og i samarbejde med dig lægge en individuel plan for genoptræningsforløbet. De fleste vil have 3-5 kontakter med ergoterapeuten på hospitalet og herefter overgå til genoptræning i kommunen. 

​Genoptræning

Målet med genoptræningsforløbet er, at du over tid kan genoptage de for dig nødvendige og meningsfulde aktiviteter i hverdagen efter din skade.

eksempler på hverdagsgøremål
Eksempler på hverdagsgøremål

Ergoterapeuten undersøger, hvordan du klarer relevante gøremål i hverdagen, som fx at spise med bestik, skrive på computer, lave mad og indkøb m.m. Genoptræningen består af lette hverdagsopgaver som at vaske hænder, lave kaffe, tage jakke af og på mv.

Ergoterapeuten vil også undersøge, hvordan du bruger dine muskler, bevæger dine led, og om du har smerter, der begrænser dig i hverdagen. Du vil derfor få instruktion i relevante øvelser, som du kan lave derhjemme.

Læs mere om fingerøvelser

De fleste har brug for at anvende en skinne i en periode til at støtte, aflaste​ og muliggøre, at du kan anvende hånden og finde ro specielt om natten.

Eksempel på fingerskinne 1eksempel på fingerskinne 2eksempel på fingerskinne 3
Eksempler på fingerskinner

Flere mennesker oplever, at der i forbindelse med skaden kan opstå udtalt hævelse, der vanskeliggør brugen af hånden over en længere periode. Du kan se nogle øvelser, du kan lave, der vil kunne afhjælpe dette i videoerne på denne side. Husk altid at få vejledningen af ergoterapeuten om, hvad der vil være godt for dig.

​Læs mere om hævede arme og hænder ​

I nogle tilfælde kan hævelsen skyldes infektion i vævet, der behandles i samarbejde med hospitalets læge og sygeplejerske. Skader i fingrene vil næsten altid afstedkomme et behov for sygemelding fra job eller studie i en periode.

Kør ikke bil eller cykel

Vi anbefaler, at du venter med at køre bil og cykel, indtil hævelsen er faldet og du har et effektivt greb i hånden igen. Du kan tale med din ergoterapeut om, hvad vi anbefaler i dit tilfælde.

Afslutning

Når genoptræningsforløbet hos os afsluttes, overgår dit forløb til din hjemkommune. Ergoterapeuten laver ved afslutningen en genoptræningsplan, som sendes digitalt til kommunen og dig.

eksempler på hverdagsgøremål
Eksempler på hverdagsgøremål

Redaktør