​​​​

Dupuytren kontraktur (kuskehånd)

​Du er blevet opereret for arvævsdannelse i hulhånden, der har bøjet dine fingre indad også kaldes "kuskehånd", "sværge-hånd" eller Dupuytren kontraktur. Du vil umiddelbart efter operationen blive tilbudt 1-2 kontakter med ergoterapeutisk genoptræning på hospitalet. Derefter vil de fleste overgå til genoptræning i deres hjemkommune.

​Genoptræning

Skader i fingrene vil næsten altid afstedkomme et behov for sygemelding fra job eller studie i en periode.

Målet med genoptræningsforløbet på hospitalet er, at du kan bevare eller generhverve strække- og bøjeevnen af fingrene efter din operation.

Du vil bliver vejledt i​, hvad og hvordan du kan bruge din hånd i forbindelse​ med udførelsen af dine hverdagsaktiviteter.

eksempler på hverdagsgøremål 10
Eksempler på hverdagsgøremål

Du vil få tilpasset en særlig type skinne, der skal benyttes hele døgnet i de første 2 uger.

Eksempel på skinne efter operation for Kuskehånd
Eksempler på skinner efter operation for kuskehånd (Dupuytren kontraktur)

​Du vil også blive instrueret i øvelser for ledbevægelighed, som du skal udføre flere gange dagligt.

Læs mere om øvelser, der kan gøre hånden muskler bløde og smidige

Øvelse efter operation for kuskehåndFingerøvelser
Eksempler på hånd- og fingerøvelser

F​​lere mennesker oplever, at der i forbindelse med skaden kan opstå udtalt hævelse, der vanskeliggør brugen af hånden over en længere periode. Se øvelser, der kan afhjælpe dette i videoerne på denne side. Husk altid at få vejledningen af ergoterapeuten om, hvad der vil være godt for dig.

Læs mere om, hvad du kan gøre, nrå din hånd er hævet

I nogle tilfælde kan hævelsen skyldes infektion i vævet, der behandles i samarbejde med hospitalets læge og sygeplejerske.

Kør ikke bil eller cykel

Vi anbefaler, at du venter med at køre bil og cykel, indtil hævelsen er faldet og du har et effektivt greb i hånden igen. Du kan tale med din ergoterapeut om, hvad vi anbefaler i dit tilfælde.

Afslutning

Når genoptræningsforløbet hos os afsluttes, overgår dit forløb til din hjemkommune. Det vil her blive afgjort, hvor længe du skal bruge skinnen, og du vil få tilpasset dine øvelser, så du igen kan komme til at bruge din hånd til aktiviteter i hverdagen. Ergoterapeuten på hospitalet laver ved afslutningen en genoptræningsplan, som sendes digitalt til kommunen og dig. ​

eksempler på hverdagsgøremål
Eksempler på hverdagsgøremål


Redaktør