​​

Complex Regionalt Smerte Syndrom (CRPS)

​​Enkelte mennesker vil opleve, at der efter deres skade på hånden opstår uforklarlige og stærke smerter i en længere periode. Når dette fænomen opstår, vil der først være en lægelig udredning af årsagen og du vil dernæst kunne blive tilbudt ergoterapeutisk genoptræning, mens udredningen står på.

Genoptræning

Målet med genoptræningsforløbet er, at du over tid vil kunne generhverve hele -, eller dele af tabte funktioner og færdigheder i forhold til det liv, du ønsker at leve.

hverdagsgøremål
Eksempler på hverdagsgøremål

Den ergoterapeutiske genoptræning vil sætte fokus på at afdække din oplevelse af dine smerters art og intensitet samt få udredt, hvordan smerterne påvirker dine muligheder for at udføre de for dig nødvendige og meningsfulde gøremål i din hverdag.

Et væsentligt element i genoptræningen er at forstå årsagen til og mestre smerterne gennem aktive til- og fravalg af gøremål i hverdagen.

Du vil blive vejledt i at afprøve forskellige typer af aktiviteter over dagen og i forskellige typer miljø, da omgivelserne kan have en indvirkning på din oplevelse af smerter og overskud.

eksempler på hverdagsgøremål
Eksempler på hverdagsgøremål

Du vil blive præsenteret for muligheden for at afprøve og låne små hjælpemidler som f.eks. specialfremstillede køkkenredskaber, bestik m.m. Målet vil være, at du efterfølgende vil kunne genoptage dele af eller hele madlavningsseancer og spise med bestik.

​Du vil også blive vejledt i, hvordan du kan ændre dine eksisterende bevægemønstre, som kan gøre det muligt for dig at genoptage ellers tabte aktiviteter, f.eks. vil du kunne få anvist arbejdsteknikker, der gør dig i stand til at skrive på computer med færre smerter såvel under som efter tastearbejdet.

Du vil blive instrueret i et hjemmetræningsprogram, der vil påvirke din oplevelse af dine smerter og/eller forbedre dine kropsfunktioner.

Nogle mennesker har brug for en specialfremstillet skinne eller tape til at ​​støtte, aflaste og muliggøre aktivitet i hverdagen. 

tapeskinne

Genoptræningen er både langvarig og energikrævende. Den kan i perioder forøge smertebilledet, hvorfor der hele tiden holdes fokus på de opnåede forbedringer i hverdagen i stedet for smerterne i sig selv.

Der vil under genoptræningsforløbet være et tæt samarbejde med lægen på hospitalet, som vil vurdere de opnåede resultater af genoptræningen og behov for andre tiltag.

Afslutning

Det typiske ergoterapeutiske genoptræningsforløb vil strække sig over 3-4 uger, hvorefter der evalueres på indsats og dit udbytte. Herefter afgøres det, om genoptræningen skal forsætte i din hjemkommune eller på en regional smerteklinik. Der vil ved afslutningen på hospitalet i samarbejde med dig blive udarbejdet en genoptræningsplan. Den indeholder en beskrivelse af dit forløb på hospitalet og anbefalinger fremadrettet, som sendes digitalt til kommunen og dig.


Redaktør