Cerebral parese (CP)

Hvis dit barn er under udredning for cerebral parese, tilbyder vi fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse og genoptræning indtil, der foreligger et svar på udredninge​​n.
​Fysio- og ergoterapeuterne lægger i tæt samarbejde med dig en plan for genoptræningen, således at jeres hverdag bliver så hensigtsmæssig​ som muligt for at sikre en positiv udvikling. Genoptræningen er individuel og tager udgangspunkt i dit barn.

barn med hammer.jpg

Behand​​ling​ og genoptræning

I undersøgelsen vurderer vi dit barns udvikling, motorik, opmærksomhed og kommunikation, samt evne til at løse opgaver og eventuelle behov for støtte. ​Undersøgelserne suppleres med specifikke tests, der klarlægger, hvordan dit barn for eksempel griber om legetøj, anvender synet, reagerer på sansestimuli, samt vurderer muskel- og ledfunktion.

Når​ dit barn afsluttes her, overgår den videre genoptræning til kommunalt regi eller til en specialinstitution med tilknyttede fysio- og ergoterapeuter​.
Hvis dit barn har cerebral parese, vil ​han eller hun blive tilknyttet ”Cerebral parese opfølgningsprogram” (CPOP), som er beskrevet her nedenunder.

barn på gynge.jpg

Samarbej​de​

Dit barns behandling og genoptræning foregår i et tværfagligt samarbejde med dig som forælder, læger, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysio- og ergoterapeuter og diætist. Senere inddrages også kommunen i dette samarbejde. 

Cerebral parese opfølg​ningsprogram (CPOP)

CPOP er et nationalt opfølgningsprogram for børn med cerebral parese, som er født i 2008 eller senere. Børnene bliver fulgt og undersøgt med faste intervaller gennem hele barndommen af fysioterapeuter, ergoterapeuter, børneneurologer og børneortopædkirurger. Formålet med CPOP er at optimere børnenes livskvalitet og funktionsevne, forbedre samarbejdet mellem forældre, de forskellige faggrupper og sektorer, samt forbedre kvaliteten af behandlingen til børn med cerebral parese.

Pjece om CPOP Opfølgningsprogramdreng kravler.jpg​​

​​​​

Redaktør