Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

​Læs om genoptræning af komplekst regionalt smertesyndrom​ - Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). 
​Hvis dit barn har CRPS, tilbyder vi fysio- og ergoterapeutisk vurdering og genoptræning af dit barn i samarbejde med lægerne. Fysio- og ergoterapeuterne vil i samarbejde med det tværfaglige team og dig lægge en plan for dit barns behandling og genoptræning, både under indlæggelsen og efter at dit barn er blevet udskrevet.

pige med computer.jpg

Behandli​​ng og genoptræning

I undersøgelsen vurderer vi hvordan dit barn bruger sin krop, ​hvordan han eller hun klarer hverdagsaktiviteter, fritidsinteresser, oplever smerter og hvor motiveret han/hun er for genoptræningen. Undersøgelserne suppleres med specifikke tests, som er med til at klarlægge, hvordan dit barn anvender sin krop i fysiske aktiviteter og i hverdagsaktiviteter.

Genoptræningen er individuel og tager udgangspunkt i dit barn. Den består af alsidige hverdagsaktiviteter, fin- og grovmotoriske aktiviteter, balance- og styrkeøvelser, som udfordrer dit barns evner og muligheder. Undervejs er der desuden fokus på dit barns mestring af egen situation, aktive deltagelse og motivation, da disse faktorer har stor betydning for genoptræningsforløbet
pige med spray.jpg

Dit barn vil under indlæggelsen på hospitalet modtage fysio- eller ergoterapi alle hverdage. Vi vil desuden give dig ideer til hverdagsaktiviteter, opgaver og selvtræningsøvelser, der stimulerer dit barns positive udvikling.​​ Målet med genoptræningsforløbet er, at dit barn opnår sit tidligere funktionsniveau, så han eller hun igen kan klare sine hverdagsaktiviteter.​
pige på trampolin.jpg

Sam​arbejde

Behandlingen foregår i et tæt tværfaglig samarbejde med dig, dit barn, læge, sygeplejerske, psykolog, skolelærer, socialrådgiver  og kommunale ergo – og fysioterapeuter.Redaktør