Facialis parese hos børn

​Hvis dit barn har fået en halvsidig lammelse af muskulaturen i ansigtet (facialis parese) tilbyder vi ergoterapeutisk vurdering og genoptræning.

Genoptræning

I undersøgelsen vurderer ergoterapeuten hvordan dit barn bruger sit ansigt, sin mimik, og hvordan han/hun klarer relevante aktiviteter i hverdagen. Ergoterapeuten vurderer eksempelvis dit barns evne til at spise, drikke, tale, blinke og fløjte. Efter undersøgelsen udarbejder ergoterapeuten i samarbejde med dig en plan for genoptræningen.

Genoptræningen består af alsidige lege, aktiviteter, mimiske øvelser og manuel behandling, som stimulerer nerver og muskler i dit barns ansigt.  Ergoterapeuten vil desuden give dig ideer til stimulerende hverdagsaktiviteter, opgaver og selvtræningsøvelser, så I kan følge op på genoptræningen i jeres hverdag. ​​Undervejs vil der også være fokus på dit barns mestring af egen situation, aktive deltagelse og motivation, da disse faktorer har stor betydning for genoptræningsforløbet

Målet med genoptræningsforløbet er, at dit barn opnår sit tidligere funktionsevne, så han eller hun igen kan bruge sit ansigt naturligt og symmetrisk og klare sine hverdagsaktiviteter.

Sam​arbejde

Hvis dit barn har behov for at fortsætte genoptræningen, når forløbet hos os er afsluttet, kan vi henvise til videre træning i jeres hjemkommune. Egoterapeuten eller læge vil i givet fald lave en genoptræningsplan, som sendes elektronisk til kommunen og udleveres til dig.​​Redaktør