Tape- og skinnebehandling af hænder

Læs om tape- og skinnebehandling af hænder hos børn​.

​Har dit barn vanskeligt ved at bruge sine hænder i dagligdags aktiviteter som eksempelvis, at holde om legetøj, spille spil, tegne og bruge computer, er det muligt, at han/hun vil have gavn af behan​dling med tape eller en håndskinne Ergoterapeuten vil i samarbejde med dig lægge en plan for en behandling.
Beha​ndling

Behandlingen tager udgangspunkt i dit barns problemområder og er tilpasset dit barns skade, alder og motivation. Ergoterapeuten instruerer dig i hvornår, hvor længe, og hvordan dit barn skal bruge tapen eller skinnen, og vil løbende justere behandlingen.
Målet med behandlingen er, at forbedre dit barns evne til at bruge begge sine hænder i hverdagen og at forebygge overbelastning af led, sener og muskler. Tape- og skinnebehandling kan også forebygge mulige fejlstillinger.​​Samarb​ejde

Undersøgelse og behandling af dit barn foregår i samarbejde med en læge på hospitalet.​​
Redaktør