​​​​​​​​​

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed - kort fortalt

Al billeddannende diagnostik og diagnostik af organers funktion er samlet i en fælles enhed.​
Med Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) har vi samlet al billeddannende diagnostik, dvs. traditionel røntgen, CT-, ultralyds- og MR-skanning, gammakamera, SPECT- og PET-skanning, i en fælles enhed.

I Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed benyttes desuden ikke-billeddannende teknikker til funktionsbestemmelse af f.eks. hjerte, kredsløb, lunger, lever, nyrer og hjerne. Foruden patientdiagnostik lægger vi stor vægt på forskning og uddannelse. Derfor er FBE’s kerneydelse én integreret størrelse bestående af diagnostik, forskning og uddannelse.

Ved at samle alle billeddannende modaliteter og ekspertise i én stor fælles enhed har vi mulighed for at sikre optimale sammenhængskraft mellem sektionerne. 

Dette formål opnås ved:
  • at tilrettelægge hurtige og hensigtsmæssige diagnostiske forløb.
  • en hensigtsmæssig og afbalanceret fordeling af ressourcer imellem de forskellige specialer inden for FBE.
  • at trække på særlig ekspertise på tværs af specialerne.
  • at sikre større robusthed.
  • at facilitere vidensdeling blandt alle faggrupper.
  • at bemande hybridskannere, hvor såvel billedoptagelse som billedtolkning kræver flere forskellige personalegrupper.
  • at sætte særligt fokus på uddannelsen af personale, så mange kan beherske undersøgelser på tværs af specialer/sektioner.
  • at etablere en fælles sekretariatsfunktion.
  • at fremme et åbent og avanceret forskningsmiljø på et højt internationalt niveau.

Målsætning

Vi tilstræber altid at yde den optimale diagnostik for patienten i den konkrete kliniske situation. Dette opnås ved at have det bedst mulige udstyr, dedikeret og høj kvalificeret personale samt ved at have en målrettet, forskningsaktiv og kost-effektiv organisation.

Vi ønsker at være toneangivende og blandt de absolut bedste på vores område i Danmark og Europa. Det betyder, at vi aktivt arbejder med målbar kvalitet og kvantitet inden for diagnostik, uddannelse og forskning.

Samarbejde og ledelse

FBE´s virksomhed er båret af professionalisme, stolthed, kreativitet, robusthed og loyalitet. Vi lægger vægt på at have et personale, som fagligt er på toppen, som kontinuerligt søger ny viden og efteruddannelse, som føler tryghed og anerkendelse, og som konstruktivt går i dialog om den bedste diagnostik, forskning og ressourcefordeling i FBE.

Samarbejde mellem medarbejdere og ledelse skal være præget af åben dialog og ”ordentlighed”. FBE-ledelsen ønsker løbende en direkte og konstruktiv dialog og samarbejdsproces på alle virksomhedsområder. Ledelsen lægger vægt på i fællesskab med personalet at træffe beslutninger, som er rationelle og transparente, og som er præget af faglighed og gensidig respekt.
Redaktør