Radiologisk Sektion
Afsnit 334
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Fax: 38 62 37 81
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.
​​