Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Sektion
Afsnit 239
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Fax: 38 62 37 50
Fax må ikke anvendes, hvis din henvendelse indeholder navn, CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold.​