Forskningsforum - et unikt forskningssamarbejde

​I Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE) har vi et unikt multi-disciplinært samarbejde, der sikrer samspil på tværs af det kliniske og det forskningsmæssige arbejde.

FBE består af tre sektioner:

  • Radiologisk Sektion
  • Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion
  • MR-Forskningssektion.

De to første sektioner er overvejende kliniske, men har samtidig et stærkt forskningsmiljø.

MR-Forskningssektionen fokuserer på at udvikle og optimere MR-teknikker til at må​le hjernens struktur, stofskifte og funktion med meget høj præcision samt på ikke-invasiv hjernestimulering og på at bruge disse avancerede teknikker og metoder til gavn for patienten og samfundet.

I Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion fokuseres bl.a. på patofysiologiske aspekter ved udvikling af kardiovaskulære komplikationer til forskellige typer af kronisk leversygdom.

Radiologisk sektion indgår i flere samarbejdsprojekter især omkring billeddiagnostik af muskuloskeletale lidelser.

Samarbejde på tværs

Samarbejdet går på tværs af de tre sektioner og med hospitalets øvrige afdelinger; især Gastroenheden, Ortopædkirurgisk Afdeling, Endokrinologisk og Kardiologisk afsnit på Hvidovre Hospital. Men sektionerne tager også del i rigtigt meget samarbejde regionalt, nationalt og internationalt.

Forskningsforum

Forskningen koordineres i forskningsforum, der mødes ca. en gang om måneden med forskningsleder, professor Hartwig Siebner som formand. Hver sektion har sit eget fokus og sin egen forskning, men vi arbejder sammen og sikrer i fællesskab enestående infrastruktur til gavn for præcisionsmedicin.

Forskningsforummet består af:

Forskningsleder i FBE, Professor dr.med. Hartwig Siebner (formand, forskningsansvarlig for hele afdelingen)

Enhedschef i FBE, Ledende overlæge Claus Leth Petersen

Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. Søren Møller (forskningsansvarlig Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk sektionen)

Specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen (forskningsansvarlig i Radiologisk sektion)

Sektionsansvarlig forskningskoordinator Karam Sidaros (forskningsansvarlig i MR-Forskningssektionen)

Professor Carl-Johan Boraxbekk

Seniorforsker, Lektor Tim Dyrby

Chefkonsulent Lene Cividanes

Redaktør