Kan ny ve-stimulerende medicin hjælpe under en fødsel, som går for langsomt eller er gået i stå?

​Her kan du læse om et forskningsprojekt (FOXI – studiet), hvor man under sin fødsel kan få en ny ve-stimulerende medicin. 

​Vi vil undersøge, om denne nye medicin kan hjælpe både under den fødsel som mod forventning går for langsomt eller under den fødsel, som er gået helt i stå.

Forløbet af forskningsprojektet

360 førstegangsfødende kvinder (fra Danmark, Finland og Sverige) skal deltage i projektet. Kvinderne inddeles i 4 grupper med 90 fødende i hver gruppe, hvor man skal finde den bedste dosis af den nye medicin. Alle grupperne får oxytocin (velkendt ve-fremkaldende medicin). Tre grupper vil få behandlingen kombineret med den nye medicin i forskellige mængder og den fjerde gruppe vil få behandlingen kombineret med placebo (ingen aktiv forsøgsmedicin). Både du og dit barn vil blive kontrolleret under fødslen.

Behandlingen vil kun blive tilbudt, hvis din fødsel mod forventning enten går for langsomt eller går helt i stå.

Opfølgning
  • Otte uger efter fødslen skal du komme tilbage til et opfølgningsbesøg hos en læge.
  • 6 måneder efter fødslen vil du blive kontaktet telefonisk for at høre, hvordan det går med dig og dit barn.

Hvornår foregår forskningsprojektet

Forskningsprojektet starter i januar 2018 og forventes afsluttet i juni 2018.


 Redaktør