Projekt Respekt! Håndhygiejne

​Projektet undersøger forekomsten af infektioner hos mor og barn samt indflydelsen af god håndhygiejne. 

Når du kommer til jordemoderundersøgelse i graviditetsuge 36-38, vil du få udleveret en håndsprit Sterisol 50 ml og en pjece med anbefalinger for god håndhygiejne.

På barselafsnittet vil der stå en "baby-model" med en lyskasse, hvor mor, far, pårørende og besøgende blive opfordret til at udføre håndhygiejne og kan få testet kvaliteten. Ved "baby -modellen" er der opsat informationsmateriale om projektet og om vigtigheden af håndhygiejne.

Når du får besøg af sundhedsplejersken til 3 ugers-besøget, vil sundhedsplejersken stille dig nogle spørgsmål (6 stk.), der har relation til forekomsten af infektioner hos dig eller dit barn, hvis du deltager i projektet.

Der skal indgå 2500 kvinder i projektet (1250 i interventionsgruppen og 1250 i kontrolgruppen).

Det er frivilligt og anonymt at deltage i projektet, som er et videnskabeligt forskningsprojekt. 


I projektet Respekt! Håndhygiejne er følgende samarbejdspartnere:

Barselafsnit 426 og 412, Hvidovre Hospital, jordemodercentrene tilknyttet Hvidovre Hospital, læge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, sundhedsplejerskerne i Høje Taastrup Kommune (Pilotkommune før projektstart), sundhedsplejerskerne i Vestegnens 11 kommuner, Hvidovre produktionsskole og LogiCon-Nordic A/S, Sterisol desinfektionsmiddelRedaktør