OBEAT - Beating Obesity: A Feasibility Study

​OBEAT skal øge vores viden om betydningen af stress under graviditeten i forhold til udviklingen af overvægt i barndommen

I OBEAT vil vi undersøge, hvordan vi kan udføre en intervention, der kan være med til at formindske stress under graviditeten og måske nedsætte risikoen for overvægt.

Stress er et folkesundhedsproblem med alvorlige konsekvenser og kan føre til dårlig søvn, usunde kostvaner og nedsat fysisk aktivitet. Studier tyder på, at stress under graviditeten kan føre til udvikling af overvægt for både mor og barn, men tidligere studier har ikke undersøgt, om stresshåndtering under graviditeten også vil reducere risikoen for udvikling af overvægt blandt mødre og deres børn.

Gravide med højt selvoplevet stressniveau har endvidere en øget risiko for spontan abort og for højt blodtryk under graviditeten. Derudover kan stress resultere i for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og psykiske- og adfærdsmæssige problemer hos barnet senere i livet.

Metode

I en periode på ca. 3 måneder i sommeren 2019 vil 120 ikke-sårbare førstegangsfødende med BMI under 30 (kg/m2) og planlagt fødsel på Hvidovre Hospital blive inviteret til studiet. Deltagerne bliver fordelt ved hjælp af lodtrækning til enten et internetbaseret, robusthedsopbyggende og stressreducerende program fra Komiteen for Sundhedsoplysning eller almindelige jordemoderundersøgelser (kontrolgruppe).

Data

Vi indsamler

  • Spørgeskemaer vedrørende måltidsvaner, aktivitetsvaner, søvnvaner, stress, robusthed samt demografiske informationer (baseline og opfølgning).
  • Hårprøver fra børn og forældre til bestemmelse af niveauet af stresshormonet kortisol.
  • Webstatistik over deltagernes anvendelse af robusthedsprogrammet


Derudover laver vi fokusgruppeinterviews, der bl.a. skal undersøge:

  • Deltagernes opfattelse af deres livssituation i forhold til stress, bekymring, søvn, kost og fysisk aktivitet omkring i 2. og 3. trimester
  • Hvordan interventionen skal sammensættes
  • Hvordan jordemødrenes arbejde bedst kan inkorporeres i projektet
  • Deltagernes anvendelse af og tilfredshed med interventionen

Resultaterne fra studiet skal bruges til planlægning af en større undersøgelse med tilstrækkelig statistisk styrke til at vurdere effekten på børneovervægt.

Studiet udføres i et samarbejde mellem Enheden for Epidemiologisk Kostforskning på Parker Instituttet Frederiksberg Hospital og Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Du kan læse mere om projektet ved at klikke på linket i højre side.

Kontaktperson

Monica Ladekarl, jordemoder og ph.d.-studerende
Telefon: 40 14 01 85
Mail: monica.ladekarl@regionh.dk

Redaktør