​​​​​​​​​​​​​​​

Fødeområdet - kort fortalt

Fødeområdet på Hvidovre Hospital er Danmarks største med mere end 7.000 fødsler og 80.000 ambulante besøg om året. 

På Fødeområdet er der ansat jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, sekretærer og læger (fødselslæger, gynækologer, ultralydslæger, fertilitetslæger, læger under uddannelser). 

Vi tilbyder nakkefolds- og gennemskanning. Du bliver kontrolleret af jordemødre og, ved behov, fødselslæger gennem graviditeten.

Jordmødre med særlige kompetencer

Hvis du venter tvillinger, har graviditetssukkersyge, er gastric bypass opereret, har behov for ekstra omsorg og støtte pga. sociale eller psykiske belastninger, forbrug af rusmidler eller har behov for omsorgskonsultation, har vi jordemødre med særlig erfaring og viden om netop din graviditet.

Fødselsforberedelse

Vi tilbyder forskellige slags fødselsforberedelse:

  • Kurser på mindre hold for tvillingegravide
  • Foredrag om amning og fødsel på både engelsk og dansk
  • Café en gang om måneden for hjemmefødende.

Du kan føde på fødegangen eller bruge tilbud om hjemme​f​ødsel

Skal du have planlagt kejsersnit, kan du få den lille op hud-mod-hud lige efter fødslen. 

Vi har et tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger, bl.a. børneafdelingen, der tilser den nyfødte ved behov. 

Eneværelser

Efter fødslen har vi eneværelser til alle førstegangsfødende, hvor partneren også kan overnatte. Flergangsfødende med ukomplicerede fødsler går hjem 4-6 timer efter fødslen, og får besøg af jordemoderen derhjemme.

Du kan få hjælp den første uge efter fødslen i vores Ammea​m​bulatorium.

Redaktør