​​​Familieambulatoriet

​Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til gravide, der har behov for ekstra støtte.

​​​​

I Familieambulatoriet er der læger, jordemødre, socialrådgivere og psykologer, der er specielt uddannet til at følge din graviditet.

Din fødsel vil foregå på Hvidovre Hospitals fødeafdeling med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Hvem kommer i Familieambulatoriet?

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til gravide, der har behov for ekstra støtte af sociale eller psykiske årsager, f.eks. pga. depression, angst eller tidligere fødselsdepression.

> Tilbud til gravide med psykisk eller social belastning

Familieambulatoriet er også et tilbud til gravide, der inden for de sidste to år har eller har haft et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler eller til dig, hvor din partner har et aktivt rusmiddelforbrug.

Tilbud til gravide med alkohol eller rusmiddelforbrug.

Vi følger også gravide, der lever med hiv. 

​​​Familieambulatoriet er en enhed under Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

> Læs mere om graviditet, fødsel og barsel

Kontakt

Familieambulatoriet
Hvidovre Hospital
Østvej, Pavillon 4​

2650 Hvidovre
Telefon: 38 62 26 40
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.00.

Afbud

Du kan melde afbud på ovenstående telefonnummer eller ved at sende en mail til afdelingen med sikker digital post.

Skriv til os med sikker digital post​ (login med NemID).​​​

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
> Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: Familieambulatoriet@regionh.dk

Ledelse

Redaktør