​​​​​​​​​​

​​​Familieambulatoriet

​Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til gravide, der har behov for ekstra støtte.

I Familieambulatoriet er der læger, jordemødre, socialrådgivere og psykologer, der er specielt uddannet til at følge din graviditet.

Din fødsel vil foregå på Hvidovre Hospitals fødeafdeling med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af nye forholdsregler ved coronavirus laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale på hospitalet kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks. 

Hvem kommer i Familieambulatoriet?

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til gravide, der har behov for ekstra støtte af sociale eller psykiske årsager, f.eks. pga. depression, angst eller tidligere fødselsdepression.

> Tilbud til gravide med psykisk eller social belastning

Familieambulatoriet er også et tilbud til gravide, der inden for de sidste to år har eller har haft et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler eller til dig, hvor din partner har et aktivt rusmiddelforbrug.

Tilbud til gravide med alkohol eller rusmiddelforbrug.

Vi følger også gravide, der lever med hiv. 

​​​Familieambulatoriet er en enhed under Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

> Læs mere om graviditet,​ fødsel og barsel

Kontakt

Familieambulatoriet
Hvidovre Hospital, Pavillon 4​
Østre Hospitalsvej 5A
2650 Hvidovre
Telefon: 38 62 26 40
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.00.

Meld afbud, hvis du bliver forhindret

Du kan melde afbud på ovenstående telefonnummer eller ved at sende en mail til afdelingen med sikker digital post.

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 


Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform (login med MitID)
Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail. ​​


Ledelse

Redaktør