​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt ledere i afdelingen

​Her finder du kontaktinformationer på ledere og andre nøglepersoner i Fødeområdet.

Afdelingsledelsen for Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Fødeområdet er en del af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling​

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post. Læs mere om sikker digital post p​å​ borger.dk​

Familieambulatoriet, afsnit 095

Fødemodtagelsen, afsnit 346

​​Fødeafsnit, 546
​​Barsel, sengeafsnit 229 og Barselsafsnit ​​426
​​Svangreafsnit, 410​
​​Svangreambulatoriet, 451
​​Ultralydsskanning, 449
​​Jordemodercentre
​​

Redaktør