Sårbar gravid

​Du kan blive henvist til "Blåt team", hvis du er sårbar gravid. 

​​

Som sårbar gravid bliver du henvist til "Blåt team". Det sker som oftest på baggrund af oplysninger fra din egen læge. Blåt team er en gruppe af jordemødre, læger og sygeplejersker, der har særlig interesse for sårbare gravide.

Der er mulighed for flere og længere konsultationer i løbet af graviditeten. Vi tilstræber, at de gravide kommer hos den samme konsultationsjordemoder hver gang.

Hvis du har gået i Blåt team, bliver du  tilbudt ophold på barselsafsnittet efter behov efter fødslen - også selvom du er flergangsfødende. På den måde får du mulighed for omsorg og hvile, og ekstra hjælp til amningen.

Redaktør