Hjemmefødselscafé

​Cafeen er for jer, der ønsker eller overvejer en hjemmefødsel.

​​

I Hjemmefødselscafeen kan I udveksle idéer, spørgsmål og erfaringer. 

Tilmelding

I melder jer til hos jeres egen jordemoder, eller ved kontakt til hjemmefødselsordningens koordinator på tlf. 91175303 eller mail charlotte.elklit.goodley@regionh.dk 

Tid og sted

Fra september 2019 foregår RegionHovedstadens hjemmefødselscaféer på: 

Gentofte Hospital
Opgang 4
2. sal (jordemoderkonsultationen)
Undervisningslokale 2

Datoer i 2019

  • 10. september
  • 25. september
  • 8. oktober
  • 23. oktober
  • 12. november
  • 27. november
  • 10. december
Alle dage kl. 14.30 og kl. 16.45, samme indhold på begge caféer.

Redaktør