Hjemmefødselscafé

​Cafeen er for jer, der ønsker eller overvejer en hjemmefødsel.

​​

I Hjemmefødselscafeen kan I udveksle idéer, spørgsmål og erfaringer. 

Tilmelding

I melder jer til hos jeres egen jordemoder, eller ved kontakt til hjemmefødselsordningens koordinator på tlf. 91175303 eller mail charlotte.elklit.goodley@regionh.dk 

Tid og sted

Region Hovedstadens hjemmefødselscaféer foregår på: 

Gentofte Hospital
Opgang 4
2. sal (jordemoderkonsultationen)
Undervisningslokale 2

Alle møder i marts er aflyst, da Sundhedsstyrelsen nu betragter gravide som værende i særlig risiko i forhold til coronasmitte.
Alle tilmeldte får direkte information om aflysning.
Se mere på sst.dk 

Datoer i 2020

  • Onsdag d. 22. januar
  • Tirsdag d. 11. februar
  • Onsdag d. 26. februar
  • Torsdag d. 10. marts AFLYST
  • Onsdag d. 25. marts AFLYST
Alle dage kl. 14.30 og kl. 16.45, samme indhold på begge caféer.

Redaktør