Hjemmefødselscafé

​Cafeen er for jer, der ønsker eller overvejer en hjemmefødsel, og for jer, der har født hjemme. 

​​

I Hjemmefødselscafeen kan I udveksle idéer, spørgsmål og erfaringer. I melder jer til hos jeres jordemoder eller ved at ringe til sekretæren i jordemodercentret.

Tid og sted

Caféen bliver holdt i jordemodercentrene kl. 14-15.30 ca. en gang om måneden. Du kan få oplyst tid og sted, når du ringer for at tilmelde dig.

Jordemodercenter Amager
Amager Hospital 
Indgang 4 (Indgang 5 for gangbesværede)
Italiensvej 1
​2300 København S

Jordemodercenter Hvidovre
Hvidovre Hospital
Pavillon 5, afsnit 504
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre ​


Redaktør