Sociale eller psykiske belastninger (Familieambulatoriet)

Hvis du eller din partner pga. sociale eller psykiske belastninger har behov for ekstra omsorg og støtte i graviditeten, under fødslen og efter fødslen, tilbyder familieambulatoriet dig støtte og hjælp.

Personalet består af jordemødre, sygeplejersker, fødselslæger, socialrådgiver og læge. Vi samarbejder med psykiater, psykiatrisk sygeplejerske og børnelæge.

Du kan for eksempel have brug for ekstra støtte:

 • Hvis du i graviditeten har psykiske symptomer eller sygdomme, som:
  • Depression
  • Angst
  • OCD (Obsessiv Compulsive Disorder)
  • PTSD (Posttraumatisk Stress Disorder)
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • Autismespektrum-forstyrrelser
  • Skizofreni / Skizotypi
  • Bipolar lidelse
  • Spiseforstyrrelse
  • Borderline og andre personlighedsforstyrrelser
  • Følger efter selvmord eller selvskadende adfærd
  • Følger efter svigt eller overgreb
 • Hvis du har velbehandlede psykiske symptomer eller sygdomme som ovenfor, men med aktivitet indenfor de sidste 2 år
 • Hvis du har haft en fødselsdepression for mindre end 2 år siden
 • Hvis du er udviklingshæmmet
 • Hvis du oplever social belastning fordi:
  • Du er under 18 år på henvisningstidspunkt
  • Du er udsat for psykisk og fysisk vold
  • Barnefar er i fængsel
  • Du har en belastet opvækst.

Vi tilbyder:

 • At du ser samme jordemoder ved hver konsultation
 • At der er afsat længere konsultationstid og flere konsultationer hos din jordemoder
 • At du ser samme fødselslæge, hvis der opstår komplikationer i graviditeten
 • Indlæggelse på Barselsafsnit efter fødslen
 • Aftale om besøg på Barselsafsnit, mens du er gravid, så vi kan planlægge støtte til amning og forældre-barn-relation efter fødslen
 • Kontakt til sundhedsplejersken
 • Evt. kontakt til socialforvaltningen (sagsbehandler)
 • Evt. kontakt til psykiater eller psykiatrisk sygeplejerske
 • Evt. kontakt til børnelæge.

Hvis du ønsker at benytte familieambulatoriets tilbud, er det vigtigt at starte så tidligt som muligt. Du kan blive henvist via din praktiserende læge, din jordemoder eller sundhedsplejersken. 

Kontakt Fa​milieambulatoriet

Redaktør