Forbrug af rusmidler (Familieambulatoriet)

Hvis du eller din partner pga. forbrug af alkohol og rusmidler har behov for ekstra omsorg og støtte i graviditeten, under fødslen og efter fødslen, tilbyder Familieambulatoriet dig støtte og hjælp.

Personalet består af jordemødre, sygeplejersker, fødselslæger, socialrådgiver og læge. Vi samarbejder med rusmiddelbehandlere, psykiater, psykiatrisk sygeplejerske og børnelæge.

Tilbuddet er til dig:

 • med aktuelt forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.
 • med tidligere forbrug af rusmidler, overforbrug af alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.
 • der har en partner med forbrug af rusmidler/alkohol.

Vi tilbyder:

 • At du ser samme jordemoder ved hver konsultation
 • At der er afsat længere konsultationstid og flere konsultationer hos din jordemoder
 • At du ser samme fødselslæge, hvis der opstår komplikationer i graviditeten
 • Plan for nedtrapning og substitutionsbehandling, hvis du har et aktuelt afhængighedsforbrug af rusmidler.
 • Mulighed for indlæggelse til aflastning.
 • Ved behov, etablering af samarbejde med kommunens socialforvaltning for at give dig, din eventuelle partner samt dit ventede barn den bedst mulige hjælp og støtte.
 • Kontakt til sundhedsplejersken.
 • Forlænget ophold på barselsafsnittet med mulighed for ekstra støtte.
 • Efterfødselssamtale med jordemoder samt tilbud om gratis prævention.

Hvis du ønsker at benytte Familieambulatoriets tilbud, er det vigtigt at starte så tidligt som muligt. Du kan blive henvist via din praktiserende læge, din jordemoder eller sundhedsplejersken.

Konta​kt Familieambulatoriet


Redaktør