​​

Overvægtig gravid

BMI over 35

Hvis du har BMI på eller over 35, bliver du tilbudt en lægesamtale i forbindelse med ultralydsundersøgelsen i 19.-20. uge. Du vil også blive tilbudt en eller flere ekstra scanninger i løbet af graviditeten.

Vi anbefaler, at du får foretaget to glucosebelastninger, fordi du har større risiko for at få graviditetssukkersyge, når du er overvægtig.

Vi vil som oftest anbefale, at fødslen bliver sat i gang senest en uge over termin, og at du får en epiduralblokade (rygmarvsbedøvelse) tidligt i fødslen.​​​​Redaktør