Gravide med Human Immundefekt Virus (HIV)

​Hvis du er gravid og har HIV, skal du føde på Hvidovre Hospital, hvis du bor i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. I graviditeten følges du af en speciallæge på Infektionsmedicinsk afdeling, en fødselslæge i Svangreambulatoriet og en jordemoder i Familieambulatoriet, der har særlig viden om og erfaring med HIV.

HIV opdaget i forbindelse med graviditet

Alle gravide i Danmark tilbydes at blive undersøgt for HIV ved første graviditetsbesøg hos praktiserende læge. Hvis du får konstateret HIV i din graviditet, bliver du informeret om det af din praktiserende læge. Herefter bliver du indkaldt til Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre, hvor du kommer til samtale med en læge og bliver sat i medicinsk behandling. Ved medicinsk behandling kan sygdommen blive velbehandlet i løbet af få uger, og har derefter kun en mindre indflydelse på graviditet, fødsel og barsel. Som gravid får du naturligvis kun medicin, der er sikkert at tage i graviditeten. HIV-medicin er gratis og udleveres på Infektionsmedicinsk afdeling.

Det er en krise for de fleste at få konstateret HIV, og især som gravid. Bekymring for, om barnet bliver påvirket, er en hyppig reaktion. Infektionsmedicinsk afdeling, Svangreambulatoriet og Familieambulatoriet vil informere dig om, hvilken betydning det har for dig, din graviditet og din familie, at have HIV. Vi kan desuden være behjælpelige med at henvise til offentlige og private aktører, som kan give støtte og omsorg ved behov.


Gravid og velbehandlet HIV

​​Hvis du i forvejen ved, at du har HIV, og er gravid, fortsætter du dit forløb på den Infektionsmedicinske afdeling, du er tilknyttet. Her vil du blive vejledt om evt. medicinskift pga. graviditet. Du får taget blodprøver i starten og slutningen af graviditeten, mhp. at sikre, at HIV fortsat er velbehandlet.


​Graviditetsforløbet

Du tilknyttes en jordemoder i Familieambulatoriet (Pavillon 4). Du kommer til jordemoder ca. 6-7 gange i løbet af graviditeten, alt efter behov. Din partner er velkommen til at komme med. Hos jordemoderen er der fokus på, hvordan du har det i graviditeten, og hvilke tanker du/I har om fødslen og det at skulle være forældre. Jordemoderen sørger for at formidle kontakt til sundhedsplejersken allerede i graviditeten. I Familieambulatoriet er der også mulighed for samtale med socialrådgiver og psykolog ved behov.

Du tilknyttes også en fødselslæge i Svangreambulatoriet (afsnit 451). Du tilbydes scanning og lægesamtale ca. fire gange i graviditeten. Fødselslægen taler med dig om særlige forhold vedr. HIV, graviditet og fødsel
Du bliver desuden fulgt af en speciallæge på en Infektionsmedicinsk afdeling i Region Hovedstaden eller Region Sjælland i graviditeten. Antal besøg varierer alt efter, om du har nyopdaget HIV, eller du har velbehandlet HIV forud for graviditeten.


Fødslen

Med velbehandlet HIV anbefales det at føde normalt. Dette er tilfældet for langt de fleste gravide med HIV. Nogle indgreb under fødslen kan dog give risiko for, at barnet smittes med HIV. Hvis disse indgreb bliver nødvendige under fødslen, laver man i stedet kejsersnit. Dette fortæller fødselslægen mere om, når I sammen lægger en plan for fødslen.
Hvis HIV ikke er velbehandlet i slutningen af graviditeten (yderst sjældent), anbefales et planlagt kejsersnit.


Tiden efter fødslen

Du og din partner tilbydes barselsophold på enestue i et par dage efter fødslen.
Det frarådes, at kvinder med HIV ammer, da det giver risiko for smitte fra mor til barn. På barselsafsnittet får I vejledning i flaskeernæring af barnet. Ved at have jeres barn meget hud-mod-hud, giver I det mange af de samme fordele, som amningen har. Hudkontakt beroliger det nyfødte barn, styrker dets immunforsvar, stabiliserer temperatur og blodsukker, og styrker tilknytningen mellem forælder og barn.


Smittes barnet?

Ved velbehandlet HIV er risikoen for smitte fra mor til barn i forbindelse med graviditet og fødsel under 1%. For en sikkerheds skyld anbefales det, at barnet får HIV-medicin som dråber i de første fire uger efter fødslen. Efterfølgende skal barnet til en kontrol i børneambulatoriet på Hvidovre Hospital.


Redaktør