​​

Undersøgelser i graviditeten

Når du er gravid, får du tilbudt en række undersøgelser hos din jordemoder og din læge. Alle gravide får også tilbudt to ultralydsscanninger.


Undersøgelser hos jordemoderen

Du går til jordemoder cirka 4-5 gange i løbet af graviditeten. Gravide har forskellige behov, og du kan planlægge forløbet sammen med jordemoderen. Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe i jordemodertelefontiden.​
Se telefonnumr​e på jordemodercentrene.  

Hvad kan jeg tale med jordemoderen om?

Nogle gravide bruger jordemoderen meget til at få svar på spørgsmål og få vendt forskellige emner. Andre kommer kun for at få undersøgt, om graviditeten udvikler sig normalt. Hvad en konsultation kommer til at handle om, er selvfølgelig forskelligt fra person til person og fra gang til gang. Det følgende er ment som inspiration.

Her er nogle mulige emner I kan tale om:
 • Kroppens forandringer. Hvilke gener er normale og hvilke skal du reagere på?
 • Hvad kan du gøre for at forebygge gener og hvad kan du gøre, hvis du har gener?
 • Plukkeveer: hvad er normalt?
 • Hvor meget bevæger barnet sig? Hvad skal du reagere på?
 • Hvordan skaber du de bedste vilkår for barnet i maven, bl.a. gennem kost og tilskud af kalk, jern og vitaminer?
 • Hvis du allerede har børn, hvordan er graviditet og fødsel gået tidligere? Er der noget, der skal tages særligt hensyn til under denne graviditet og fødsel?
 • Tanker, følelser, forandringer, når I skal være forældre.
 • Støtte til at holde op med at ryge eller skære ned på forbruget.
 • Amning: hvordan kommer I godt fra start?
 • Tanker og spørgsmål om fødslen.

Skriv eventuelt dine spørgsmål ned

Individuelle konsultationer varer ca. 15-20 minutter. For at være sikker på, at I får svar på de spørgsmål, I har, er det en god idé at sige til jordemoderen, hvad I har på hjerte, lige når I kommer.

Hvad undersøger jordemoderen?

 • Barnets vækst i livmoderen. Jordemoderen skønner barnets vækst ved at mærke på barnet uden på maven og ved at måle livmoderens højde (symfyse-fundusmål).
 • Lytter til barnets hjertelyd.
 • Tager blodtryk.
 • En urinprøve undersøges for protein og sukker.
 • Undersøger om der er hævelser i kroppen på grund af væskeophobning.
 • Din vægt - hvis der er grund til det.
 • ​​Jordemoderen spørger til, hvor meget barnet bevæger sig.

Ser jeg den samme jordemoder hver gang?

De fleste, både gravide og jordemødre, oplever at de får et større udbytte af konsultationerne, når de lærer hinanden at kende. Vi tilstræber, at du ser den samme jordemoder hver gang. Jordemoderen kan dog blive forhindret i at komme, f.eks. på grund af ferie, sygdom eller kursus. De fleste jordemødre har kun konsultation én gang om ugen, så hvis du ændrer din tid, risikerer du at se forskellige jordemødre. Hvis du ikke synes, du og jordemoderen passer sammen, kan du skifte jordemoder. Hvis du kender en jordemoder, f.eks.​ fra sidst du var gravid, kan du ønske at gå hos hende.

Kommer jordemoderen fra konsultationen, når jeg skal føde?

Det spørgsmål er der en del, der stiller jordemoderen i konsultationen.
Desværre lykkes det ikke så ofte. Jordemødrenes arbejdstid er fastlagt på forhånd, og hvornår man føder, bestemmer man jo ikke selv. Hvis jordemoderen fra konsultationen er på vagt, når du skal føde, vil hun tage sig af dig, med mindre hun står midt i noget, hun ikke kan gå fra. 
​​
​Undersøgelser hos din egen læge
Man går normalt til sin egen læge 3 gange i graviditeten. Første gang tidligt, når du har opdaget at du er gravid, anden gang i ca. 25. uge og tredje gang ca. 32. uge. Din egen læge har en vigtig rolle under din graviditet, og tager bl.a. de nødvendige blodprøver og er den, der skal følge dig og dit barn efter fødslen.
Du skal selv bestille tid hos lægen.

​Undersøgelser hos fødselslæge

Hvis der opstår komplikationer i graviditeten, eller hvis du eller dit barn har en sygdom, vil du blive tilbudt undersøgelse hos en fødselslæge i Svangreambulatoriet. ​

Ultralyd​​​sscanninger

På Hvidovre Hospital tilbydes alle gravide 2 ultralydsscanninger i graviditeten:
 • ​Nakkefoldsscanning i uge 12-13 – som regel kombineret med en blodprøve (doubletest) - hvor for eksempel risikoen for at vente et barn med Downs syndrom vurderes. Du kan bestille tid til nakkefoldss​canning her.​​​
 • Gennemscanning i uge 19-20, hvor der undersøges for misdannelser hos fosteret.
Ved komplikationer i graviditeten eller ved risiko/mistanke om dette hos mor eller foster foretages ​yderligere ultralydssc​anninger. 
Læs mere om Ultr​alydklinikkens undersøgelser. 

Din partner må igen komme med til ultralydsskanning

På grund af Covid-19 har der midlertidigt været lukket for, at partner eller en anden voksen ledsager har kunnet deltage i ultralydsscanning, men det er nu muligt igen.

Det er dog vigtigt, at I venter med at komme til lige inden undersøgelsen, og at I sørger for behørig afstand, mens I venter.​

Redaktør