Kendt Jordemoderordning

​I Kendt Jordemoderordning (KJO) arbejder 3 jordemødre sammen som et team. Teamet varetager tilsammen graviditetskonsultation, fødsels-og familieforberedelse, fødsler og efterfødselskontroller for cirka 170 gravide og fødende årligt.

​Hvad er kendt jordemoderordning

Når du/I er tilknyttet Kendt Jordemoderordnikng (KJO), får du/I og jordemødrene et godt kendskab til hinanden inden fødslen. Ved KJO møder du/I udelukkende de tre jordemødre, fra det team du/I er tilknyttet i løbet af graviditeten. På den måde øges oplevelsen af "kendthed" og dermed tryghed.

De tre jordemødre skiftes til at have tilkaldevagt fra deres bopæl. Ved fødsel eller akut behov for jordemoder, ringer du til KJO's vagttelefon.

I vagten varetager jordemødrene fødsler og andet arbejde i forbindelse med graviditet og barselsforløb.
Derudover varetager jordemødrene på skift jordemoderkonsultationen.  

KJO bestræber sig på at varetage fødsler og jordemoderbesøg for alle de gravide, der er tilknyttet ordningen. Der kan dog opstå situationer, hvor KJO ikke kan være til stede ved jeres fødsel. I situationer med flere kvinder fra ordningen, der føder samtidig, varetages fødslen af jordemødre fra Fødeafdelingen. Det samme kan forekomme, hvis vagtjordemoderen har været kaldt længe. Vi gør alt for, at det forekommer så sjældent som overhovedet muligt.

Kontakt til KJO-teamet

Et kendt jordemoder-team har deres egen vagttelefon, som er åben døgnet rundt. Det betyder, at du/I altid kan kontakte en jordemoder fra teamet ved akutte spørgsmål. 

Ved ikke akutte spørgsmål skal henvendelse ske i dagstid.

Telefonnummeret til dit KJO-team er derfor det eneste nummer, du behøver at kende, da det altid er omstillet til den vagthavende jordemoder. Telefonnummeret udleveres ved første jordemoderbesøg i graviditeten.

Du kan ikke selv vælge at blive tilknytte KJO.​

Forløb i KJO

Graviditet

  • Du/I følger scanninger, undersøgelser og fødselsforberedelse som øvrige gravide.
  • Du/I skal kontakte jeres KJO-team direkte, hvis der opstår komplikationer i graviditeten, hvor der er behov for akut vurdering og hjælp.
  • Åbent hus/Cafe.
  • Spørgsmål og vejledning som ikke kan vente til næste jordemoderbesøg.​

Fødsel

  • Ring til KJO, når der er tegn på at fødslen er i gang.
  • Jordemoderen vurderer sammen med dig/jer, hvornår det er tid til at mødes på Fødemodtagelsen.
  • Jordemoderen varetager hele fødslen på sygehuset fra start til slut, uanset om du/I vælger at føde på Fødeklinikken eller på Fødegangen.
  • I de få tilfælde, hvor der opstår sammenfald af fødsler, vil det være jordemødre fra Fødegangen, der træder til.

​Barsel

  • Tager I hjem 4-6 timer efter fødslen, ringer en af jordemødrene fra teamet jer op dagen efter.
  • Efterfødselssamtale for alle 1. gangsfødende og ved behov​​


Redaktør