​​​​​​​

Indlagt i graviditeten

​Hvis der opstår problemer i din graviditet, kan du blive indlagt på Svangreafsnittet. 

Du kan blive tilbudt at blive indlagt på Svangreafsnittet, hvis din graviditet ikke forløber helt normalt, eller vi har brug at observere dig og barnet over en længere periode for at udelukke alvorlig sygdom. 

Der kan være mange årsager til at blive indlagt på Svangreafsnittet, f.eks.:

  • at dit blodtryk er steget for meget
  • at du tidligt i graviditeten har for mange plukkeveer, og livmodermunden er begyndt at åbne sig
  • at du har smerter, vi ikke umiddelbart kan finde årsagen til
  • at du af andre grunde har brug for aflastning og omsorg

Du kan være indlagt i kortere eller længere perioder.


Se træningsprogram for gravide

​O​m afsnittet
Svangreafsnittet er en lille sengeafdeling med plads til ti kvinder.
Personalet på Svangreafsnittet er primært jordemødre. Hver dag kommer en af afdelingens læger til stuegang.​ Kontakt Svangre​afsnittet​​​​​​

Redaktør