Smuk gravid mave

PREGCO: Forskning i COVID-19 og graviditet

​Forskningsprojektet undersøger konsekvenserne af Covid-19 smitte for gravide, fødende, deres evt. partner og nyfødte børn. 

Har COVID-19 konsekvenser for graviditet?

Projektet er rettet mod kvinder, der er gravide og føder under den igangværende COVID-19 epidemi, samt kvindernes partner.

I projektet undersøger vi:
 • Hvor stor en del af de gravide, der har eller har haft Covid-19 også uden eventuelle symptomer. Det sammenholder vi med graviditets- og fødselsudfald.
 • Om forskelle i deltageres arvemateriale kan forudsige, hvor følsom man er overfor smitte og symptomer af Covid-19.

Hvem kan deltage

Du kan deltage i projektet, hvis du:
 • Er gravid og møder til gennemskanning af fosteret på Hvidovre Hospital eller
 • Møder til provokeret abort
 • Møder til undersøgelse på grund af spontan abort
 • Møder til fødsel på Hvidovre Hospital
 • Er partner til en kvinde, som føder på Hvidovre Hospital

Hvad kræver det af dig

Hvis du siger ja til at deltage, giver du os lov til at tage nogle ekstra prøver under og efter din graviditet. Alle prøver tages, når du alligevel har en aftale på hospitalet.

Læs mereIf your labour is coming up read more about the PREGCO research project here

Hvem står bag projektet

Forskningsprojektet er finansieret af regeringens forskningspulje til COVID-19 relateret forskning med 5,8 millioner kroner. Det er et samarbejde mellem flere afdelinger på Amager-Hvidovre Hospital og under ansvar af Professor, overlæge Henriette Svarre Nielsen.

Deltagende afdelinger er:
 • Gynækologisk Obstetrisk afdeling
 • Klinisk Biokemisk afdeling
 • Mikrobiologisk afdeling
 • Patologisk afdeling

Spørgsmål om projektet

Har du spørgsmål om projektet kan du kontakte os på: 

Telefon: 21589175
Mail: forskningsprojektgravid-covid19.amager-og-hvidovre-hospital@regionh.dk


Redaktør