MILQ - forskningsprojekt om vitaminer og mineraler i modermælk

​MILQ (Mothers, Infants and Lactation Quality) er et forskningsprojekt, som undersøger indholdet af vitaminer og mineraler i danske mødres modermælk.

Formålet er at sikre bedst mulig ernæring til ammede børn i lavindkomstlande. Projektet er en del af et stort internationalt samarbejde som skal udvikle anbefalinger for indholdet af vitaminer og mineraler i modermælk. Fire lande indgår i MILQ; Danmark, Brasilien, Bangladesh og Gambia.

Alle gravide, der skal føde på Hvidovre Hospital modtager et invitationsbrev omkring 8-12 graviditetsuge, hvor der står en række informationer omkring projektet og information omkring tilmeldelse. For at deltage i projektet skal man kontakte os, når man er i 1. eller 2. trimester af sin graviditet.

Vi planlæggerat rekruttere omkring 500 kvinder fra både Hvidovre Hospital og Rigshospitalet over en periode på 2 år – så vi håber at få ca. 250 kvinder og deres børn fra Hvidovre. Vi startede projektet i september 2017 og afslutter rekrutteringen i efteråret 2018.

Læs mere om projektet og deltagelse herunder eller på www.nexs.ku.dk/milq

Formål

Formålet med MILQ er:
  • at udvikle referenceværdier for indholdet af næringsstoffer i modermælk,
  • at forbedre nuværende anbefalinger for næringsstofindtag for spæd- og småbørn samt ammende kvinder,
  • at vurdere sammensætningen af modermælk i fire forskellige befolkningsgrupper,
  • at undersøge, hvordan forskellige næringsstoffer og andre komponenter i modermælk kan relateres til børnenes vækst, udvikling og risikofaktorer for senere sygdomsudvikling.

Deltagelse

Projektdeltageren vil som en del af projektet få adgang til ammerådgivning under hele projektperioden, samt få udleveret de vitamin-og mineraltilskud som Sundhedsstyrelsen anbefaler i de sidste 3 måneder af graviditeten og D-vitamin dråber til barnet. Ligeledes vil projektdeltageren få information om barnets udvikling i relation til højde og vægt, og mulighed for rådgivning om børneernæring.

Undersøgelser

Projektdeltagere skal sammen med deres barn komme til tre undersøgelser på Institut for Idræt og Ernæring. Undersøgelserne varer ca. 1 ½ time og det er erfarne projektmedarbejdere som udfører undersøgelserne. Den første undersøgelse foregår, når barnet er mellem 1-3,5 måneder gammelt og den sidste, når barnet mellem 6-8,5 måneder gammel. Til undersøgelserne foregår følgende:
  • Vi måler barnets vækst og morens kropssammensætning
  • Vi tager urin-, afførings-, og blodprøve fra barnet (blodprøver kun to gange) og en urin-, blod- og modermælksprøve fra moderen
  • Vi undersøger både barnets og moderens kostindtag
  • Vi undersøger barnets indtag af modermælk. Efter hver undersøgelse får moderen en vægt med hjem, og vi beder om at barnet vejes før og efter hver amning i et døgn.
For at høre mere om deltagelse, ring på telefon: +45 93 56 55 10 eller skriv en e-mail til milq@nexs.ku.dk.

Financiering og samarbejdspartnere

MILQ er finansieret af Bill & Melinda Gates Foundation. En forskergruppe, under ledelse af Dr Lindsay Allen ved The United States Department of Agriculture og University of California Davis i USA er overordnet ansvarlig for forsøget.

Kontakt

Rolighedsvej 26
1958 Frederiksberg
Mail: milq@nexs.ku.dk
Telefon: 9356 5510

Projektansvarlig
Professor Kim Fleischer MichaelsenDaglig projektleder
Kamilla Gehrt EriksenProjektmedarbejder
Sophie Hilario Christensen


Redaktør