Hvis du vil vide mere om hjemmefødsler

Her kan du læse et kort resumé af nogle danske og internationale studier, der er lavet om hjemmefødsler.

I det danske fødselsregister har det ikke før 2013 været muligt at skelne mellem planlagte hjemmefødsler, ikke-planlagte hjemmefødsler og hjemmefødsler, hvor kvinden blev overflyttet til hospitalet under eller efter fødslen. Det betyder desværre, at de tal om hjemmefødsler, vi har fra Danmark, ikke er så præcise som man kunne ønske.

Et dansk studie fra 2017 konkluderer, at det generelt er meget sikkert at føde i Danmark, både hjemme og på hospital. I studiet har man sammenlignet en gruppe kvinder, der fødte hjemme (både planlagt og uplanlagt) med en gruppe kvinder, der fødte på hospital. Begge grupper bestod af raske kvinder med ukompliceret graviditet, hvor der ikke var indgreb under fødslen. Her fandt man, at der i de to grupper ikke var forskel på antallet af børn, der fik lav Apgar score, fik blodforgiftning eller kom i respirator. Af de hospitalsfødte børn blev flere indlagt på afdelingen for syge nyfødte. Det skete for 18 ud af 1000 børn født på hospitalet mod 7 ud af 1000 børn født hjemme. Risikoen for spædbarnsdød inden 28 dage var højere for de førstegangsfødende, der fødte hjemme, end for dem der fødte på hospital (3 ud af 1.000 født hjemme mod 0,6 ud af 1.000 født på hospital).

En stor engelsk undersøgelse, der ser på betydningen af fødested (hjemme, fødeklinik eller hospital) for gravide med lav risiko for komplikationer, finder at kvinder får væsentligt færre indgreb, når de planlægger at føde hjemme (f.eks. kejsersnit, sugekop, vestimulerende drop, syning af store bristninger, klip i mellemkødet, behandling af større blødninger).

Undersøgelsen viste dog også en lille, men højere risiko for alvorlige skader hos førstegangsfødendes børn født i hjemmet (9,3 alvorlige skader ud af 1000 hjemmefødte børn mod 5,3 alvorlige skader ud af 1.000 hospitalsfødte børn). Da sandsynligheden for de enkelte skader er meget lille, dækker begrebet over mange forskellige skader: indlæggelse på afdeling for syge nyfødte, kramper, brækket kraveben eller overarm, iltmangel pga. grønt fostervand i lungerne, død under og efter fødsel.

Flergangsfødende, der planlægger hjemmefødsel, har ifølge den samme engelske undersøgelse ikke større statistisk risiko for skader hos mor eller barn end flergangsfødende, der planlægger hospitalsfødsel.

En hollandsk undersøgelse finder også frem til, at kvinder der planlægger hjemmefødsel får færre indgreb. I dette studie ses ingen øget risiko for børnene, hverken hos første- eller flergangsfødende.

En stor amerikansk undersøgelse konkluderer ligeledes, at kvinder der planlægger hjemmefødsel får væsentlig færre indgreb og væsentlig færre alvorlige bristninger i skeden. Her finder man til gengæld en lille, men øget risiko for blodtransfusion til kvinden, lav Apgar score og indlæggelse på afdeling for syge nyfødte i gruppen af planlagte hjemmefødsler. Man fandt en lille, men øget risiko for spædbarnsdød indenfor 28 dage i gruppen af planlagte hjemmefødte børn (3,9 ud af 1.000 planlagte hjemmefødte mod 1,8 ud af 1.000 hospitalsfødte børn).

En nordisk undersøgelse, der ser på overflytninger fra hjemmet til hospitalet i Norge, Sverige, Island og Danmark finder, at 32,7% af de førstegangsfødende og 8,0% af de flergangsfødende blev overflyttet til hospitalet under eller efter fødslen. 2/3 af overflytningerne skete under fødslen, 1/3 efter. 63,7% af overflytningerne blev klassificeret son ikke-akutte. Overflytningerne under fødslen skyldtes i 52% af tilfældene langsom fremgang i fødslen, 12% skyldtes yderligere behov for smertelindring, 12% skyldtes grønt fostervand og/eller unormal hjertelyd. Resten er fordelt på andre årsager, eksempelvis feber, højt blodtryk, eller langvarig vandafgang.  De hyppigste årsager til overflytning efter fødslen var større blødninger og større bristninger i fødselsvejen, samt behov for yderligere behandling af barnet. 

Referencer

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies - Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011; 343

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743.070 low-risk planned home and hospital births - de Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low‐risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015;122:720–728.

Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries - a prospective cohort study - Blix E, Kumle MH, Ingversen K, Huitfeldt AS, Hegaard HK, Ólafsdóttir ÓÁ, et al. Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries – a prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95:420–428.

Quality assessment of home births in Denmark

Jensen S1, Colmorn LBSchroll AMKrebs L. Quality assessment of home births in Denmark. Dan Med J. 2017 May;64(5). pii: A5367.

Planned Out-of-Hospital Birth and Birth Outcomes. Jonathan M. Snowden, Ellen L Tilden, Janice Snyder, Brian Quigley, Aaron B Caughey, Yvonne W Cheng. N Engl J Med 2015 Dec 31; 373(27): 2642-2653.

Redaktør