Sikkerheden ved hjemmefødsler

​Her kan du læse et kort resume af nogle af de internationale videnskabelige studier, der er lavet om sikkerheden ved hjemmefødsler. 

I det danske fødselsregister har det ikke før 2013 været muligt at skelne mellem planlagte hjemmefødsler, ikke-planlagte hjemmefødsler og hjemmefødsler, hvor kvinden blev overflyttet til hospitalet under eller efter fødslen. Det betyder desværre, at de tal om hjemmefødsler, vi har fra Danmark, ikke er helt så præcise, som de kunne være. Vi ved dog, at det generelt er meget sikkert at føde i Danmark, både hjemme og på hospital.

Noget af vores viden om sikkerheden ved hjemmefødsler kommer derfor fra internationale studier.

En stor engelsk undersøgelse, der undersøger betydningen af fødested (hjemme, fødeklinik eller på hospital) for gravide i lav risiko for komplikationer, finder, at fødende har færre skader og væsentligt færre indgreb, når de planlægger at føde hjemme (f.eks. kejsersnit, sugekop, vestimulerende drop, syning af store bristninger, klip i mellemkødet, behandling af for stor blødning efter fødslen).

Undersøgelsen finder dog også en lav, men statistisk betydende (dvs. ikke-tilfældig) højere risiko for alvorlige skader hos førstegangfødendes børn, når man sammenligner planlagte hjemmefødsler med fødsler planlagt til fødeklinik og hospital: 9,3 alvorlige hændelser ud af 1000 ved planlagte hjemmefødsler sammenlignet med 5,3 alvorlige hændelser ud af 1000 ved planlagte hospitalsfødsler.

Da sandsynligheden for de enkelte hændelser er meget lille, måles risikoen som et sammensat mål af forskellige skader: Indlæggelse på afdeling for syge nyfødte, kramper, brækket kraveben eller overarm, iltmangel pga. grønt fostervand i lungerne, død under og efter fødslen.

Flergangsfødende, der planlægger hjemmefødsel, har ifølge den samme engelske undersøgelse ikke større risiko for skader på hverken mor eller barn, og fortsat væsentligt mindre risiko for indgreb (f.eks. kejsersnit, sugekop, vestimulerende drop, syning af store bristninger, klip i mellemkødet, behandling af for stor blødning efter fødslen).

En hollandsk undersøgelse finder samme fordele for kvinderne, dvs. færre indgreb, uden nogen øget risiko for børnene (målet er her apgarscore, død eller indlæggelse på intensivt afsnit for nyfødte). Dette gælder også de førstegangsfødendes børn.

En nordisk undersøgelse, der ser på overflytninger fra hjemmet til hospitalet i Norge, Sverige, Island og Danmark finder, at 32,7 % af de førstegangsfødende og 8,0 % af de flergangsfødende blev overflyttet til hospitalet. Ca. en tredjedel af overflytningerne blev klassificeret som akutte (28,7 %), sv.t. at der er akutte overflytninger ved 3,8 % af alle planlagte hjemmefødsler. I 71,2 % af de akutte overflytninger var tilstanden blevet normal ved ankomsten til hospitalet, og der var ikke brug for behandling.

At det er sikkert at føde hjemme, betyder ikke, at der aldrig kan opstå akutte situationer, hvor det ville gøre en forskel for barnets eller moderens helbred, at fødslen foregik på hospitalet, men at det er meget sjældent. Det kunne f.eks. være moderkageløsning, fastsiddende skuldre, navlesnorsfremfald eller et barn, der uventet er meget dårligt efter fødslen. I de situationer er det en fordel hurtigt at kunne tilkalde hjælp fra andet sundhedspersonale.  

Du kan læse om hjemmefødselstilbuddet på Hvidovre Hospital her.

Referencer

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011; 343

Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743.070 low-risk planned home and hospital births

de Jonge A, Geerts CC, van der Goes BY, Mol BW, Buitendijk SE, Nijhuis JG. Perinatal mortality and morbidity up to 28 days after birth among 743 070 low‐risk planned home and hospital births: a cohort study based on three merged national perinatal databases. BJOG 2015;122:720–728.

Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries - a prospective cohort study

Blix E, Kumle MH, Ingversen K, Huitfeldt AS, Hegaard HK, Ólafsdóttir ÓÁ, et al. Transfers to hospital in planned home birth in four Nordic countries – a prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95:420–428.

Quality assessment of home births in Denmark

Jensen S1, Colmorn LBSchroll AMKrebs L. Quality assessment of home births in Denmark. Dan Med J. 2017 May;64(5). pii: A5367.


Redaktør