​På den offentlige sundhedsportal sund​hed.dk og særlig i Pat​ienthån​​dbogens afsnit om graviditet​  finder du
​generel information om fødsler. Vi anbefaler, at du tilmelder dig fødselsforberedelse, hvis du venter dit første barn.​