​​​

Hælprøve (PKU) og høreundersøgelse

​Undersøgelser af det nyfødte barn.

​​PKU - blodprøve fra hælen 

Når barnet er mellem 48 og 72 timer, kan man tage en blodprøve fra hælen -også kaldet PKU. Alle børn i Danmark får tilbudt prøven. Prøven viser, om barnet har nogle bestemte sygdomme, som er meget sjældne, men alvorlige. Hvis de opdages, kan de behandles med godt resultat. 

​Prøven sendes til Statens Seruminstitut, hvor den bliver analyseret. Svaret er klar efter ca. tre uger. Kun hvis der er tegn på sygdom, kontakter Seruminstituttet forældrene. Så hvis prøven er normal, hører I ikke noget. 

Læs mere om prøven på Statens Serum Instituts hj​emmeside​

Høreundersøgelse

Alle forældre får tilbudt en høreundersøgelse af deres nyfødte barn. Undersøgelsen kan foretages fra barnet er 1 dag gammelt. I vil automatisk få tilbud om undersøgelsen efter fødslen.​​​​
Redaktør