​​​​​​​​​​

Barselsafsnittet

​Du kan tilbringe 1-2 dage efter fødslen på Barselsafsnittet 426, hvis du er førstegangsfødende, eller der har været komplikationer i graviditeten eller ved fødslen.​​ Barselsafsnit 426 ligger i center 4 . ​

Hvis du er førstegangsfødende, kan du tilbringe 1-2 dage efter fødslen på barselsafsnittet. Hvis fødslen har været ukompliceret, kan du også vælge at føde ambulant.

Hvis du har født ved kejsersnit, eller der har været andre komplikationer i graviditeten eller ved fødslen, tilbringer du dagene efter fødslen på barselafsnittet. I kan blive 1-2 nætter, og opstår der problemer undervejs, bliver I naturligvis længere. Problemer kan f.eks. være, at moderen har blødt mere end normalt efter fødslen, at mor eller barn ikke er raske eller at amningen ikke er kommet i gang.

Familier tilbydes som udgangspunkt enestuer, og kun i enkelte tilfælde vil to familier ligge sammen. Partneren er altid velkommen til at overnatte sammen med mor og barn.

Det koster 180 kr. pr. døgn for partneren at få mad og drikke i afsnittet. Der betales i Informationen ved hovedindgangen, og man kan først få mad, når man har en kvittering.

Det er også muligt at købe mad, drikkevarer og snacks i hospitalets automater og i 7-Eleven-butikken.

Der er fri besøgstid, og vi oplever, at de indlagte tager hensyn til de andre familier, så der ikke er for meget uro i afdelingen. 

Personale

Der er sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter samt jordemødre på Barselsafsnittet. Læger kommer dagligt og ser til kvinder, som har oplevet komplikationer i forbindelse med fødslen eller bagefter.

Sygeplejerske med tvillinger 770x360.jpg


Personalet står til rådighed hele døgnet. Vi har dagligt mange familier med nyfødte børn, der skal tilgodeses.

Partneren skal hjælpe og støtte den nybagte mor med at passe på sig selv og barnet. Det kan gøres ved at hente mad og drikke til mor, pusle barnet, støtte op om amningen og sørge for, at barselsbesøgene ikke trækker ud. Barnet er hos sine forældre hele tiden, og personalet hjælper gerne med vejledning i forhold til søvn og hvile sammen.

Personalet vejleder desuden i pleje af barnet og mors krop efter fødslen, og i amning og ernæring af barnet.

Personalet sørger for de nødvendige observationer og sygepleje i forbindelse med de komplikationer, der eventuelt måtte være tilstødt i forbindelse med fødsel og barsel.

​Kontakt
Se afdelingens kontaktoplys​ninger.

Fik du en god behandling?

Vi vil gerne vide, hvordan dit ophold i vores afdeling har været. Skriv til os med sikker digital post (login med NemID), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. 

Øvrige henvendelser sendes til: gynaekologi-obstetrik.hvidovre@regionh.dk

Læs mere om afsnittene​

​​​

​​

Redaktør