​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Barsel

Et barselsophold hos os varer oftest mellem 24 og 48 timer, og er relevant f.eks. hvis du er førstegangsfødende, eller der har været komplikationer i graviditeten eller ved selve fødslen.​​ ​

Opstår der problemer i løbet af barselsforløbet, så bliver I naturligvis længere. Problemer kan f.eks. være, at moderen har blødt mere end normalt efter fødslen, at mor eller barn ikke er raske, eller at amningen ikke er kommet i gang.

Du kan også vælge at føde ambulant, hvis fødslen har været ukompliceret. Det gælder både for førstegangsfødende og flergangsfødende. Ambulant fødsel betyder, at du tager hjem umiddelbart efter fødslen - uden barselsindlæggelse.

 

Dette skal du vide inden indlæggelse til barselsophold hos os:

  • I kan forvente, at jeres barselsindlæggelse oftest vil vare mellem 24 og 48 timer.
  • Barselsindlæggelsen kan foregå på flere af vores afsnit.
  • Vi kan ikke altid tilbyde en enkeltstue, selvom vi tilstræber det. Vi kan komme i en situation, hvor vi er nødt til at tilbyde jer et barselsophold på dobbeltstue sammen med en anden barslende familie.

Partneren er altid velkommen til at overnatte sammen med mor og barn.​

Personalet vejleder


Der er sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter samt jordemødre på Barselsafsnittet. Der kommer dagligt læger og ser til de kvinder, som har oplevet komplikationer i forbindelse med fødslen eller bagefter.

Vi har dagligt mange familier med nyfødte børn, der skal tilgodeses og personalet står til rådighed hele døgnet.

Partneren skal hjælpe og støtte den nybagte mor med at passe på sig selv og barnet. Det kan fx gøres ved at hente mad og drikke, pusle barnet, støtte op om amningen og sørge for, at barselsbesøgene ikke trækker ud. Barnet er hos sine forældre hele tiden, og personalet hjælper gerne med vejledning i forhold til søvn og hvile.

Personalet vejleder desuden i pleje af barnet og mors krop efter fødslen og i amning og ernæring af barnet.

Personalet sørger for de nødvendige observationer og sygepleje i forbindelse med de komplikationer, der eventuelt måtte være tilstødt i forbindelse med fødsel og barsel.​

Redaktør