​​​

Ambulant fødsel for flergangsfødende

Alle flergangsfødende med ukomplicerede forløb skal føde ambulant. Det indebærer, at du føder på fødeafsnittet og går hjem fire-seks timer efter fødslen. 

​Dagen efter fødslen bliver du ringet op af en jordemoder​​ for at høre, hvordan I har det. I løbet af 48-72 timer efter fødslen får du tid til et efterfødselstjek på hospitalet. Her kan du snakke med en jordemoder om bl.a. amning og fødsel, og barnet får foretaget hælprøve (PKU) og hørescreening.​


Redaktør