Forskning på Endokrinologisk Afdeling

​Forskning på Endokrinologisk Afdeling er primært centreret om projekter indenfor type 2 diabetes, overvægt, overvægtskirurgi og knoglesygdomme inklusiv osteoporose. Hovedinteressen er at forstå de bagvedliggende sygdomsmekanismer, samt at udvikle og undersøge nye behandlingsmuligheder. 

​På Endokrinologisk Afdeling er der stor forskningsaktivitet. Afdelingen varetager både egne forskningsprojekter og deltager i diverse projekter med samarbejdspartnere fra Københavns, Århus og Odense Universitet, andre hospitaler og medicinalindustrien. 

Her er en oversigt over igangværende projekter på afdelingen. 

Overvægtskirurgi

 • Betydningen af tarmhormonerne GLP-1 og GIP for den markante bedring  af type 2 diabetes efter overvægtskirurgi.
 • Betydningen af sulthormonet ghrelin for appetit og vægttab efter gastrisk sleeve kirurgi.
 • Vægttab og metaboliske ændringer efter endoskopisk gastrisk sleeve - en ny og minimal invasiv procedure til behandling af svær overvægt.
 • Undersøgelse af betydning af kostens konsistens for blodsukkerudsving og tarmhormonsekretion efter gastric bypass kirurgi.
 • Betydningen af galdesyrer for udskillelsen af tarmhormonet GLP-1 efter gastrisk bypass kirurgi.
 • Galdesyrermetabolismen efter gastrisk bypass kirurgi.
 • I samarbejde med Metabolismecentreret, Panuminstituttet undersøges genpolymorfiers betydning for vægttab efter overvægtskirurgi

Type 2 Diabetes

 • Effekten af SGLT2 hæmning på den intermediære metabolisme og på hjertets funktion
 • LIRAP: Effekten af liraglutid på bugspytkirtlens enzymudskillelse og størrelse.
 • Undersøgelse af tarmhormonerne GLP-2 og GIP’s virknings på knogleomsætningen hos patienter med type 2 diabetes.
 • Effekten af neprilysin hæmning på tramhormonernes koncentrationer og blodsukkerudsving hos personer med type 2 diabetes

Overvægt

 • S-lite: Effekten af Liraglutid 3.0 mg (Saxenda) og intensiv træning på vedligeholdelse af et større vægttab og effekten på metaboliske, immunologisk og kardiovaskulære variable. Et randomiseret dobbeltblindet klinisk studie.
 • Tarmhormonet neurotensins betydning for hæmning af appetit.
 • Effekten af amylinanalogen på vægttab hos personer uden diabetes
 • Neurotensin/GLP-1 betydning for regulering af appetit og fødeindtag
 • I samarbejde med Rigshospitalet og NEXT undersøges effekten af tesofensin på vægten hos personer med hypothalamisk fedme.
 

Andre projekter og samarbejdspartnere 

 • OMNISAM: Udvikling af en multimodal mæthedsmatrix til forudsigelse af mæthedfølelse ved indtag af fødevarer og drikkevarer.
 • I samarbejde med Steno Diabetes Center København og MR afdelingen, Hvidovre Hospital undersøges den neurovakulære kobling hos personer med autonom neuropati.
 • I samarbejde med Bispebjerg hospital og NEXT undersøges korttids- og langtidsseffekten af ”low-carb” kost til patienter med type 2 diabetes.
 • I samarbejde med SDCC og Bispebjerg hospital undersøges effekten af GLP-1 receptor agonist behandling som tillæg til insulinbehandling hos personer med type 1 diabetes.
 • Endokrinologisk afdeling og Klinisk biokemisk afdeling har gennem mange år haft et samarbejde om projekter, analyser og publikationer. Aktuelt er fokus på projekter vedr. overvægtskirurgi. Professor Sten Madsbad (endokrinologi) og Overlæge Mogens Fenger (klinisk biokemi) administrerer AdiKir databasen og biobank, hvor der forskes i sphingolipid metabolismen inklusive fraktionerede fede syrer. Samme Adikir er hjørnestenen i genetiske undersøgelser relateret til fedme og diabetes mellitus.
 • I samarbejde med Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre hospital undersøges effekten af overvægt og vægttab efter overvægtskirurgi på NASH.  
Hvis man ønsker at høre mere om ovenstående kan professor Sten Madsbad kontaktes på sten.madsbad@regionh.dk
 

Calciummetaboliske sygdomme inklusive osteoporose

Osteoporose

 • Klinisk database hvor alle osteoporosepatienter registreres med risikofaktorer mv.
 • FLS (Fracture Liaison Service) projekt hvor patienter med frakturer tilbydes udredning og behandling
 • Screening for vertebrale frakturer hos patienter med hoftenær fraktur
 • Påvisning af rygsammenfald ved DXA-skanning (VFA) hos  nyhenviste osteoporosepatienter
 • DXA-skanning af yngre patienter med hoftenær fraktur < 60 år
 • Anabolske steroider til patienter med hoftenær fraktur
 • DXA-skanning af nyfødte mhp knoglemasse og kropssammensætning
 • Knoglemassen hos patienter med immundefekten CVID
 • Primær og sekundær adherence til Alendronat i primærsektoren og på specialafdeling
 • Knoglemassen hos patienter efter overvægts kirurgi

Knoglesygdomme

 • Hypophosphatasi en overset knoglesygdom. Klinisk undersøgelse af HPP-patienter med DXA,
 • biokemi inklusive knoglemarkører, high resolution CT og indentation.
 
Hvis man ønsker at høre mere om ovenstående kan Overlæge Jens Erik Beck
 Jensen kontaktes på jens-erik.beck.jensen@regionh.dk


Redaktør