Dialyseafsnittet

Vi tilbyder ambulant dialysebehandling til patienter med kronisk nyresvigt. Dialyseafsnittet hører under Nefrologisk Afdeling på Herlev Hospital.