Dagkirurgisk Afdeling - kort fortalt

​Her kan du læse om afdelingens forhold og personale og se filmen Velkommen til Dagkirurgisk Afdeling.

​​​

Film: Velkommen til Dagkirurgisk Afdeling

Kort om Dagkirurgisk Afdeling

Vi foretager ambulante operationer ved hjælp af den nyeste kirurgiske teknologi og bedøveteknik. Vi udfører omkring 7.000 operationer om året.

Afdelingen har seks store operationsstuer, en opvågningsstue, en modtagelse, to samtalerum og et venterum.

Personalet i afdelingen består af en ledende oversygeplejerske, en ledende overlæge, anæstesiologiske overlæger, ​operationssygeplejersker, 
anæstesisygeplejersker og sekretærer. Alle har fokus på, at dit forløb bliver så optimalt som muligt.

Vi samarbejder med 3 forskellige kirurgiske specialer:

  • Kvindesygdomme (gynækologi)
  • Mave-tarm kirurgi (gastrokirurgi)
  • ​Knoglekirurgi (ortopædkirurgi)
Redaktør