Efter operationen

​Læs om hvordan du skal forholde dig efter operationen i Dagkirurgisk Afdeling. 

​​

Her ​​kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får om operationer. Klik på et spørgsmål og læs svaret.​


Kan min familie være hos mig efter operationen?​

Som udgangspunkt nej, men der kan være tilfælde, hvor det er relevant at have en pårørende med på opvågningsstuen, når man er vågen igen. Disse tilfælde kan f.eks. være ved sprogproblemer eller fysiske og psykiske handicaps, men det vurderes i de enkelte tilfælde. 

Børn som skal opereres forventes dog at være ledsaget af en forælder i hele forløbet – dog ikke under operationen.

Vi beder dig undlade at have børn med som gæster i Dagkirurgisk Afdeling. Pårørende opfordres til at gå en tur eller tage hjem, mens operationen finder sted. Pårørende er velkomne til at henvende sig i receptionen og spørge til, hvor langt du er nået.

Til toppen af siden​​

Hvornår kan jeg komme hjem efter min operation?​

Det er meget individuelt, hvornår man er klar til at gå hjem. Vi har nogle kriterier, som du skal opfylde, før du kan blive udskrevet. Du skal være vågen og klar, nogenlunde smertefri, ikke have kvalme eller være svimmel. Endelig skal du kunne forstå den mundtlige og skriftlige information, som vi giver dig, blandt andet om din smertebehandling derhjemme. Når du er klar til at blive udskrevet, er det vigtigt at dine pårørende er her og klar til at følge dig hjem.

Til toppen af siden​​

Hvad nu, hvis jeg ikke er i stand til at tage hjem efter min operation?​

Det er meget sjældent, at man ikke er i stand til at tage hjem efter en operation i Dagkirurgisk Afdeling. Hvis du ikke opfylder vores kriterier for udskrivelse, vil du blive indlagt. Den hyppigste årsag er kvalme eller smerter. De fleste patienter, som indlægges, går ofte hjem senere på aftenen eller næste morgen.

Til toppen af siden​​

Må jeg selv køre hjem?​

Du skal selv sørge for hjemtransport. På grund af bedøvelsen skal du følges hjem af en voksen person i bil eller taxa. Du må ikke selv føre bil eller køre med offentlige transportmidler før dagen efter operationen.

Til toppen af siden​​

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver dårlig derhjemme?​

Hvis du bliver rigtigt dårlig, skal du ringe 112. Ellers kan du, hvis du har problemer uden for vores åbningstid, kontakte den kirurgiske afdeling, som har opereret dig, på det telefonnummer, der er opgivet i vores pjece.

Til toppen af siden​​

Hvad må jeg spise og drikke efter operationen?​

Som udgangspunkt må du spise og drikke normalt. Skulle der være specielle forbehold, vil din kirurg informere dig, inden du går hjem.

Til toppen af siden​​

Skal jeg fortsætte med min vanlige medicin efter operationen?​

Ja. Hvis du ikke har fået noget andet at vide, skal du fortsætte med din vanlige medicin.

Til toppen af siden​​

Hvordan smertebehandler I mig?​

Vi vil gøre alt for at holde dig smertefri efter operationen. Vi bruger derfor en kombination af forskellige smertestillende metoder, afhængig af den operation, du skal have foretaget. Allerede under operationen vil vi begynde den smertestillende behandling ved at give dig medicin i dit drop. Hvis det er muligt, vil vi anlægge nerveblokader og kirurgen vil bruge lokalbedøvelse i dit sår under operationen. Efter operationen får du smertestillende medicin efter behov, og inden du går hjem, vil vi informere dig om den smertebehandlingsplan, du skal følge derhjemme.

Det er meget vigtigt, at du tager den anbefalede medicin.

Til toppen af siden​​

Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til selve operationen?​

Du vil blive informeret af en sygeplejerske eller læge inden udskrivelsen. Læs mere i vores velkomstpjece.


Til toppen af siden​​

Kan jeg risikere at vågne og mærke noget under operationen?​

Nej. Hvis du er i fuld bedøvelse, får du hele tiden sovemedicin, så du sover dybt og smertestillende medicin, så du ikke har ondt.

Hvis der alene benyttes lokal bedøvelse, kan du måske mærke at man rører ved dig, men der er absolut ingen smerter.

Til toppen af siden​​

Vil jeg snakke i søvne og drømme, når jeg er i fuld bedøvelse?​

Nej. Du vil sove meget tungt og derfor ikke kunne snakke. Drømme kan forekomme, når du lægges til at sove, og når du er ved at vågne igen.

Til toppen af siden​​

Er der nogen, som passer på mig, når jeg er bedøvet?​

Ja. Under en operation er du altid under overvågning af specialuddannet personale. Efter operationen transporteres de fleste patienter til opvågningsstuen, hvor overvågningen fortsætter, indtil du opfylder vores sikkerhedskrav for udskrivelse.

Til toppen af siden​​

Hvad nu, hvis jeg har smerter og kvalme, når jeg vågner op?​

Med hensyn til kvalme anvender vi den form for fuld bedøvelse, der giver færrest gener. Har du smerter, når du vågner, skal du bare fortælle os det, så vil vi med det samme give dig mere smertestillende medicin. Ved de fleste operationer har vi også lokalbedøvet det område, du er opereret i.

Til toppen af siden​​

Bliver jeg informeret om min operation, og hvordan jeg skal forholde mig derhjemme?​

Ja. Inden udskrivelsen får du mundtlig og skriftlig information om din operation af sygeplejersken eller lægen, der har opereret dig. Hvis du skal til opfølgende kontrol bliver dette også aftalt,​ inden du går hjem.

Til toppen af siden​​

Må jeg selv køre hjem efter operationen?​​

Du skal selv sørge for hjemtransport. På grund af bedøvelsen skal du følges hjem af en voksen person i bil eller taxa. Du må ikke selv føre bil eller køre med offentlige transportmidler før dagen efter operationen.

Til toppen af siden​​

Redaktør