Dagkirurgisk behandlingsforløb

​Læs og se film om behandlingsforløbet for patienter på Dagkirurgisk Afdeling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forundersøgelse

Efter besøg hos egen praktiserende læge sendes en henvisning til Hvidovre Hospital med henblik på en ambulant forundersøgelse i det relevante kirurgiske ambulatorium.

Hvis kirurgen ved forundersøgelsen vurderer, at der skal foretages et operativt indgreb, som kan foregå ambulant, bookes en tid i Dagkirurgisk Afdeling. Der optages journal og tages eventuelt supplerende prøver.

I ambulatoriet bliver der foretaget en indledende sygeplejevurdering, patienten får en operationsdato og skriftligt informationsmateriale, og der bliver aftalt tid for afhentning på operationsdagen. Der er mulighed for at tale med en anæstesilæge efter forundersøgelsen, men det kan også ske på operationsdagen.

Operation

På operationsdagen møder patienten fastende og velforberedt ved skranken i Dagkirurgisk Afdeling på det aftalte tidspunkt. En sygeplejersken byder velkommen og gennemgår behandlingsforløbet med patienten. Efter velkomsten møder patienten den kirurg, der skal foretage indgrebet. Her vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Efter operationen overvåges patienten ½-2 timer i opvågningsstuen, indtil kriterierne for udskrivelse er opfyldt.
Ved udskrivelsen informerer kirurgen eller sygeplejersken om indgrebet og det efterfølgende forløb. Sygeplejersken informerer om den smertestillende behandling og der udleveres informationsmateriale.

Patienten skal ved hjemsendelse hentes af en voksen person, umiddelbart efter patienten er klar til at komme hjem. Der skal være en voksen person hos patienten de første 24 timer efter operationen.

Eventuel fortsat ambulant behandling vil foregå i det kirurgiske ambulatorium.
Patienten tilbydes opringning fra en sygeplejerske den følgende hverdag. 

Pårør​ende

Af hensyn til øvrige patienter, og da opholdet i Dagkirurgisk Afdeling er kortvarigt, er der ikke mulighed for at pårørende kan vente i Dagkirurgisk Afdeling. Der henvises til hospitalets vandrehal på 1. etage.  

​Pårørende kan, hvis patienten ønsker det, medvirke ved informationen efter operationen.

Film: Velkommen til Dagkirurgisk Afdeling  

​Se filmen om ​​Dagkirurgisk Afdeling og få praktiske oplysninger om dit operationsforløb på afdeling. ​

Redaktør