Når dit barn skal indlægges

​Her kan du læse om, hvordan det foregår, når dit barn er indlagt i Børneafdelingens sengeafdeling. 

​​​​​​​​

​Forberedelse af barnet

Hvis det er en planlagt indlæggelse, er det en god ide at forberede dit barn på på opholdet på hospitalet ved at tale med barnet om, hvad der skal ske.​

Der findes flere gode bøger med mange billeder om børn, der er indlagt. Bøgerne kan lånes på biblioteket. I kan forberede barnet på undersøgelser og behandling, f.eks. ved at lege hospital og bruge en dukke som sygt barn.

Når I kommer til hospitalet, skal I henvende jer direkte i Børneafdelingens sengeafsnit.​

Under indlæggelse​

stella 376x188.jpg
​Vi håber, at I og jeres barn vil få et godt ophold på Børnefdelingen. I kan selv bidrage til at gøre opholdet bedst muligt for barnet, ved at I ligesom derhjemme selv sørger for, at jeres barn bliver vasket, får tøj på, får mad, bliver trøstet og nusset og leget med, som I plejer.

Et sygt barn har behov for sin far eller mor omkring sig døgnet rundt, og derfor tilbyder vi overnatning på barnets stue​.​

Blodprøver og andre undersøgelser​


Hvis der er behov for tage en blodprøve på dit barn, vil vi oftest bruge lokalbedøvende creme, som smøres på huden ca. en time inden prøven skal tages. Dit barn vil mærke et lille prik af stikket. Det er dog normalt, at især mindre børn oplever det ubehageligt at få taget blodprøve. 


I nogle tilfælde skal barnet til undersøgelse på andre afdelinger, f.eks. røntgenafdelingen. Vi anbefaler, at en af forældrene ledsager barnet.

Bedøvelse

Operationer og nogle undersøgelser kræver bedøvelse. Forinden bliver barnet tilset af en narkoselæge, der vælger den rette form for bedøvelse. Forældrene kan som regel være til stede, mens barnet bedøves, og indtil det sover.​​

​​

Hjemmebesøg

Er barnet ​i bedring eller venter på en senere undersøgelse, kan I aftale med lægen ved stuegang, at barnet får lov til at sove hjemme. Vi kalder det hjemmebesøg, og vi betragter stadig barnet som indlagt. I skal møde på sengeafsnittet senest kl. 9.30 næste dag, medmindre andet er aftalt. Stuegangen vil ligesom for de øvrige indlagte børn blive i tidsrummet kl. 9.30-13.00, men det kan også blive senere, og I skal derfor regne med at tilbringe hele dagen på afsnittet.​


Redaktør