Unges rettigheder

​Er du ung, er der særlige rettigheder, som du kan have glæde af at vide mere om. Læs mere om hvordan du kan få svar på dine spørgsmål.
Du kan have spørgsmål som fx:
  • Kan jeg se min egen journal?
  • Hvad må jeg fortælle til læger, sygeplejersker og andre på Hvidovre Hospital?
  • Kan jeg få ekstra undervisning i skolen, hvis jeg er kommet bagud med fagene på grund af sygdom?


Pjecer til unge om rettigheder 
Redaktør