Børne- og Ungeafdelingen - kort fortalt

Børne- og Ungeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital undersøger og behandler børn og unge op til 18 år med de fleste sygdomme, dog undtaget kræft og sukkersyge. 

​​​​​​​​​​​​​​​

De fleste børn og unge bliver behandlet af Børne- og ungeafdelingens personale, men børn med ortopæd- og mave-tarm-kirurgiske sygdomme behandles i samarbejde med specialister fra hospitalets andre afdelinger.  

Læs mere om de enkelte afsnit i Børne- og Ungeafdelingen. 

Børne- og Ungeafdelingen har cirka 250 ansatte, som er fordelt på følgende faggrupper:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sekretærer
 • Socialrådgivere
 • Pædagog
 • Psykologer
 • Servicemedarbejdere
 • Administrative medarbejdere
 • Derudover har afdelingen to skolelærere, som er ansat af Hvidovre Kommune.
  ​​​

Børne- og Ungeafdelingen i Hvidovre er Region Hovedstadens børneafdeling i planlægningsområde Syd. Afdelingen har specialiseret funktion i medicinske mave-tarm sygdomme, HIV/AIDS, hjerneskade, leverbetændelse, tuberkulose, tropesygdomme hos børn og nyfødte børns sygdomme​. 


Redaktør