Børne- og Ungeafdelingen - kort fortalt

Børne- og Ungeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital undersøger og behandler børn og unge op til 18 år med de fleste sygdomme, dog undtaget kræft og sukkersyge. 

​​​​​​​​​​​​​​​

Det handler om barnets liv

Det er vores ønske, at børn og unge får et godt liv. Vi bidrager ved at arbejde for mest mulig sundhed for børn og unge. 

Vi hjælper børn i alle aldre fra for tidligt fødte til næsten voksen. Vi behandler børn og unge med både akutte og kroniske sygdomme, og vi samarbejder med specialister udenfor Amager Hvidovre Hospital. 

Børn og familie skal mødes med respekt og ligeværdighed. Vi indgår i partnerskab med forældrene for at kunne hjælpe barnet bedst muligt. 

Det er vores opgave med udgangspunkt i barnet, familiens ønsker og behov samt vores viden om børns behandling og pleje, at dele ansvaret og give det bedste sundhedsfaglige tilbud. Forældrenes bidrag til behandling og pleje er nødvendigt og uundværligt, og forældrene skal føle sig hørt og forstået, når vi videndeler. 

Vi arbejder ud fra nyeste evidens til gavn for børnene og deres familier, og vi forsker, så vi også i fremtiden kan hjælpe børnene og deres familie bedst muligt. 

Vi udnytter hinandens viden og erfaringer og vi ønsker et godt arbejdsfællesskab, der er nødvendigt for læring og for, at den enkelte medarbejder kan yde sit bedste. 

Vi vil skabe mest mulig kvalitet og sammenhæng i barnets forløb. Vi er interesserede i, hvad der gør familierne tilfredse, vi spørger til familiernes ønsker, og vi svarer gerne på spørgsmål. Vi er velforberedte og vi ønsker, at familierne føler sig ventede, velkomne og trygge. 

Vi vil gøre, hvad vi kan for, at barnet og familien får et godt liv.

It's all about the child (read in english - pdf)

Om Børne- og Ungeafdelingen

De fleste børn og unge bliver behandlet af Børne- og ungeafdelingens personale, men børn med ortopæd- og mave-tarm-kirurgiske sygdomme behandles i samarbejde med specialister fra hospitalets andre afdelinger.  

Læs mere om de enkelte afsnit i Børne- og Ungeafdelingen. 

Børne- og Ungeafdelingen har cirka 250 ansatte, som er fordelt på følgende faggrupper:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sekretærer
  • Socialrådgivere
  • Pædagog
  • Psykologer
  • Servicemedarbejdere
  • Administrative medarbejdere
  • Derudover har afdelingen to skolelærere, som er ansat af Hvidovre Kommune.

Børne- og Ungeafdelingen i Hvidovre er Region Hovedstadens børneafdeling i planlægningsområde Syd. Afdelingen har specialiseret funktion i medicinske mave-tarm sygdomme, HIV/AIDS, hjerneskade, leverbetændelse, tuberkulose, tropesygdomme hos børn og nyfødte børns sygdomme​. 

Redaktør