Corona og genåbning af skoler og daginstitutioner

At dit barn følges af Børne- og Ungeafdelingen betyder ikke nødvendigvis, at barnet ikke bør starte i skole eller daginstitution, når de genåbner. Læs om dit barn er i risikogruppe her. 

Vores råd ift. genåbning af skoler og daginstitutioner

Det er kun tre grupper af de børn, der følges i Børne- og Ungeafdelingen, som er i risikogruppe. Det er vores råd, at børn i disse tre grupper ikke begynder i skole og daginstitution, når de åbner. De tre grupper er:

  • Børn med alvorlig kronisk lungesygdom. De børn, som vi anbefaler bliver vaccineret mod influenza, er i særlig risiko. Det gælder derimod ikke børn med astmatisk bronchitis og børn og unge med velbehandlet astma
  • Børn med cerebral parese og nedsat hostekraft og sekretproblemer
  • For tidligt fødte børn med langvarig iltbehandling (iltbehov i 36. graviditetsuge, såkaldt bronkopulmonal dysplasi)

 For børn med inflammatorisk tarmsygdom gælder:

Af Sundhedsstyrelsens officielle udmelding om COVID19 fremgår det, at børn/unge med Crohn og colitis ud fra et "forsigtighedsprincip" er i en gruppe med øget risiko. Det betyder, at de er underlagt restriktioner i forhold til opstart af daginstitution/skole/ungdomsuddannelse.

Imidlertid er vores lægelige erfaring fra Danmark, Europa (inkl Italien og Spanien), og Sydkorea/Kina, at børn/unge kun sjældent smittes med Coronavirus, og at de få, som får infektionen, får et mildt forløb. Særlige restriktioner synes derfor ikke nødvendige.

Familierne kan derfor vælge enten at følge de officielle udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen eller den mere nuancerede strategi i henhold til vores lægelige erfaringer.

Dog anbefaler vi, at børn/unge med Crohn og colitis i tilfælde af feber pauserer deres immundæmpende medicin og kontakter os telefonisk mhp. plan.Redaktør