Uddannelseshjul

​I Børne- og Ungeafdelingen arbejder vi løbende med introduktion, supervision og uddannelse med forskellige indsatser dagligt, ugentlig og årligt. ​

​Dagshjulet

 • Vagtsupervision før morgenkonference for alle vagtlag (25 min)
 • Case-præsentation ved morgenkonference (5 min)
 • Patientpræsentation på morgen- og eftermiddagskonference (10-20 min overlevering)
 • Supervision i ambulatoriet ved dedikeret supervisor (supervision er primære funktion)
 • Supervision i BMT ved bagvagt og supervision ved stuegang
 • Middagskonference neonatalafdelingen kl. 12.30-13.00
 • Specialekonference i ambulatoriet kl. 12.30-13.00 (nye fagområder hver dag, se oversigt på tavlen).
 • Middagskonference børneafdelingen kl. 13.00-13.30
 • Tavlemøder i børnemodtagelsen kl. 9-12-16-19-22 (5-10 min overblik, samarbejde, uddannelse

​Ugehjulet

 • 5 min-præsentation mandag og fredag (faglig præsentation efter eget valg)
 • Tirsdagsundervisning i lige uger, hvor pædiatriske kursister underviser forvagter (20 min)
 • Børne-røntgenkonference hver onsdag (20 min)
 • Torsdagsundervisning (45 min)

 ​Årshjulet

 • Lægelig introduktion til afdelingen (6 dage)
 • Tværfaglig simulationstræning i BMT for alle afdelingens læger (ca. 6 læger, hel dag, 10 gange om året)
 • Tværfaglig simulationstræning på neonatalafsnittet for neo-MV m.fl. (2 kursister, 4 timer, ca. x 2/md)
 • Superviseret dagstidsfunktion på neonatalafdelingen for introlæger (20 dage over 2.5 md.)
 • Casebaseret undervisning for bloklæger, introlæger og læger i uklassificeret stilling (hel dag 4 x/år)
 • Vejleder-YL-møder. Lønnes også, hvis det holdes uden for arbejdstid (ca. 20-40 min hver 2. md)
 • Tværfaglige morbiditymøder hver 3. md (45 min)
 • Feedback på bløde kompetencer til alle uddannelseslæger (4-timers møde for alle vejledere hver 6. md.)
 • Introkurser (afdelingen støtter introlægernes deltagelse på disse – endagskursus ca. 4-6/år)
 • HU-kurser & forskningstræning for pædiatriske kursister (ca. 10 dage/år)
 • Lægemøder (hele gruppen) med fokus på uddannelse og arbejdsmiljø (3 timer hver 6. md)
 • Fokus på uddannelsestema ved torsdagsundervisning hver 3. md. (45 min)
 • Superviseret barselsstuegang for udvalgt bloklæge ved 4-10 gange per måned (½ time)
 • Masterclasses (casepræsentation). Aflønnes uden for arbejdstid (45-90 min)
 • Vejlederkursus i pædiatrien hver 6.-12. md (en-dagskursus, fri med løn, hvis man ikke har kursus inden for 5 år)


Redaktør