Masterclass

​Masterclasses er et særligt tiltag, hvor vi evaluerer de kompetencer, der af forskellige årsager er blevet svære at opnå i hverdagen (fx ffå patienter. Evaluering fregår gennem case-præsentationer (typisk 10 min), hvor uddannelseslægen kan demonstrere relevante kompetencer. Præsentationen fungerer samtidigt som eftermiddagsundervisning. ​

Undervisningen koordineres af en pædiatrisk kursist eller uddannelseskorrdinerende læge (UKYL), og præsentationerne evalueres af en overlæge eller afdelingslæge knyttet til fagområdet (the master).

Undervisningen aflønnes for dem, der præsenterer og skal evalueres (typisk kl. 14.30-16.00). 

Send mail herom til Christina Mørch Broch, christina.rosenfeldt.moerch.broch@regionh.dk​

Gruppeevalueringen er ikke en erstatning for vejledersamtaler.

Det tilstræbes, at der foreligger en aktuel oversigt over masterclasses med emner og dato/tidspunkt. Oversigten findes på afdelingens fællesdrev (p-drev - 460 - masterclass)

Undervisningen er drevet af kursisternes case-præsentation, det er derfor vigtigt at de pædiatriske kursister skriver sig på til at præsentere cases. Hvis du ikke selv har en case, så skriv til en speciallæge fra fagområdet, som ofte vil kunne tilsende dig en case.​

Redaktør